Brošyrat máná rivttiin   

Dán siiddus sáhtát luđet brošyraid máná rivttiin. Buot brošyrat leat friddja luđemis, printemis ja juohkimis. Brošyrat leat oažžumis dušše elektrovnnalaš hámis. 

Dovddatgo máná rivttiid? (pdf) (davvisámegiella)

Tiäđáh-uv paarnij vuoigâdvuođâin? (pdf) (anarâškielâ)

Toobdak-a päärnai vuõiggâdvuõđid? (pdf) (nuõrttsäämas)

Čielggadusaid sámemánáid buresveadjimis ja rivttiid ollašuvvamis

Sámemánáid buresveadjin ja vuoigatvuođaid ollašuvvan (davvisámegiella)

Sämmilâšpárnái pyereestvaijeem já vuoigâdvuođâi olášum (anarâškielâ)

Sääʹmpäärnai pueʹrrvuäittmõš da vuõiggâdvuõđi teâuddjummuš (nuõrttsäämas)