Mánáidáittardeaddji doaimmahaga almmustahttimat

2023

”Tulee fiilis, et nää oikeesti hyväksyy mikä mä oon”: Romanilasten hyvinvointi ja oikeuksien toteutuminen, suomagillii (14.2.2023)

”Kiva että juuri minä saan opiskella tätä kieltä ja se on osa kulttuuriani”: Saamelaislasten hyvinvointi ja oikeuksien toteutuminen, suomagillii (7.2.2023)

 • ”Somá, ahte justa mun oaččun stuđeret dán giela ja dat lea oassi mu kultuvrra”: Sámemánáid buresveadjin ja vuoigatvuođaid ollašuvvan, Čoahkkáigeassu davvisámegiella (7.2.2023)
 • ”Suotâs ete eidu mun uážum oppâđ taam kielâ já tot lii uási muu kulttuur”: Sämmilâšpárnái pyereestvaijeem já vuoigâdvuođâi olášum, Čuákánkiäsu anarâškielâ (7.2.2023)
 • ”Moddai, što samai mon vuäǯǯam mättʼtõõttâd tän ǩiõl da tõt lij pieʹǩǩ jiijjan kulttuur”: Sääʹmpäärnai pueʹrrvuäittmõš da vuõiggâdvuõđi teâuddjummuš, Vuänõs nuõrttsäämas (7.2.2023)

2022

Lapsibarometri 2022, suomagillii

 • Mánnábaromehter 2022: ”Jos gii nu lea mu lahka, dalle in bala” – mánáid oainnut dorvvolašvuođas, Čoahkkáigeassu davvisámegiella
 • Pärnibarometri 2022: ”Jis kiinii lii muu alda, talle jiem poolâ” – paarnij uáinuh torvolâšvuođâst, Čuákánkiäsu anarâškielâ
 • Päärnažbaromettar 2022: ”Jõs ǩii-ne lij muu paaldâst, tâʹl mon jiõm põõl” – päärnai vueiʹnlmid staanvuõđâst, Õ'htteǩeässmõš nuõrttsäämas

Yhdenvertaisuus pandemian ajassa: Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomus 2021, suomagillii

Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022, suomagillii

 • Mánáidáittardeaddji muitalus riikkabeivviide 2022, Čoahkkáigeassu davvisámegiella
 • Pärniäššiváldálii muštâlus ovdâskoodán 2022, Čuákánkiäsu anarâškielâ
 • Päärnažäʹššväʹlddšeeʹǩǩ maainâs eeʹttiǩ-kådda 2022, Õ'htteǩeässmõš nuõrttsäämas

2021

Vammaisuus ja lapsen oikeudet: Lapsen elämää vamman kanssa, suomagillii

 • Lámisvuohta ja máná rievttit: Máná eallin lámisvuođain, Čoahkkáigeassu davvisámegiella

Brošyrat máná rivttiin 

 • Dovddatgo máná vuoigatvuođaid? (davvisámegiella)
 • Tiäđáh-uv paarnij vuoigâdvuođâin? (anarâškielâ)
 • Toobdak-a päärnai vuõiggâdvuõđid? (nuõrttsäämas)

Käsienpesua ja kotona oloa: Kolmasluokkalaisten lasten koronakokemuksia, suomagillii

 • Gieđaid bassan ja ruovttus orrun: Goalmmátluohká mánáid koronavásáhusat, Čoahkkáigeassu davvisámegiella

Pandemian varjossa kohti maapallon tulevaisuutta: Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomus 2020 (suomagillii)

2020

Mánnábaromehter 2020 (suomagillii; Čoahkkáigeassu davvisámegiella)

Eatnanspáppa boahttevuohta ja máná rievttit (suomagillii; Čoahkkáigeassu davvisámegiella)

Lapsen etua etsimässä: Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2020 (suomagillii)

2005-2019

Mánáidáittardeaddji doaimmahaga almmustahttimat / valtioneuvoston julkaisuarkisto Valto