Kansallisen lapsistrategian hankkeet

Suomeen on laadittu vuonna 2021 kansallinen lapsistrategia. Lapsiasiavaltuutetun toimistossa on toteutettu muutamia lapsistrategian hankkeita vuosina 2022 ja 2023. Lapsiasiavaltuutetun tehtäviin kuuluu mm. tutkimusten ja selvitysten toteuttaminen ja julkaiseminen.

Lasten sijaishuollosta hatkaaminen

Lapsiasiavaltuutetun toimisto toteuttaa tilastollisen tarkastelun hatkaamisesta eli lastensuojelun sijaishuollosta luvatta poistumisesta ja sinne palaamatta jättämisestä. Tavoitteena on tarjota tietoa, jolla lastensuojeluun sijoitettujen lasten hatkaamista voitaisiin ennaltaehkäistä sekä voimistaa palaamisen motivaatiota. Tulokset julkaistaan syksyllä 2023.

Lue lisää

Selvitykset romanilasten ja saamelaislasten hyvinvoinnista ja oikeuksien toteutumisesta

Selvitykset saamelais- ja romanilasten hyvinvoinnista ja oikeuksien toteutumisesta toteutettiin vuonna 2022, ja tulokset julkaistiin helmikuussa 2023.

”Kiva että juuri minä saan opiskella tätä kieltä ja se on osa kulttuuriani”: Saamelaislasten hyvinvointi ja oikeuksien toteutuminen

Esite: Saamelaislasten hyvinvointi ja oikeuksien toteutuminen (suomi, ruotsi, pohjois-, inarin- ja koltansaame, englanti)

”Tulee fiilis, et nää oikeesti hyväksyy mikä mä oon”: Romanilasten hyvinvointi ja oikeuksien toteutuminen

Esite: Romanilasten hyvinvointi ja oikeuksien toteutuminen (suomi, ruotsi, englanti, romanikieli) 

Työn ja perheen yhteensovittaminen

Lasten vuoro -kampanja työn ja perheen yhteensovittamisesta toteutettiin syksyllä 2022, ja se huipentui Lapset mukaan töihin -päivään 18.11.2022.

Lasten vuoro -kampanja työn ja perheen yhteensovittamisesta