Lasten sijaishuollosta hatkaaminen

Lapsiasiavaltuutetun toimisto toteuttaa tilastollisen tarkastelun hatkaamisesta eli lastensuojelun sijaishuollosta luvatta poistumisesta ja sinne palaamatta jättämisestä. 

Aineistona on Pesäpuu ry:n keräämä kyselyaineisto lapsilta ja nuorilta, heidän läheisiltään ja heidän kanssaan toimivilta viranomaisilta. Pesäpuu ry julkaisee aineistosta perusraportin maaliskuussa 2023. Lapsiasiavaltuutetun syventävä tilastollinen tarkastelu julkaistaan syksyllä 2023. Selvitys hatkaamisesta on osa kansallisen lapsistrategian toimenpidettä nro 7, jota koordinoi sosiaali- ja terveysministeriö.

Tavoitteena on tarjota tietoa, jolla lastensuojeluun sijoitettujen lasten hatkaamista voitaisiin ennaltaehkäistä sekä voimistaa palaamisen motivaatiota. 

Tausta

Lastensuojelun sijaishuollossa tapahtuu kodin ulkopuolelle sijoitettujen alaikäisten hatkaamista, eli luvatta poistumista tai palaamatta jäämistä, eri arvioiden mukaan tuhansia kertoja vuodessa. Karkumatkat muodostavat monitasoisen riskin lapsen hyvinvoinnille. Karkumatkalla lapsen arkirytmi tuhoutuu: perushoiva, kuten ravinto, uni ja hygienia voivat olla heikkoja ja koulunkäynti keskeytyy. Karkumatkojen aikana lapset ovat alttiita tekemään rikoksia, joutumaan rikosten uhreiksi ja käyttämään päihteitä. Myös onnettomuuksien ja tapaturmien riski kasvaa. Vaikka valtaosa luvattomista poistumisista päättyy nopeasti, poliisirekisteriaineistosta tehdyn arvion mukaan noin viidennes poissaoloista kestää yli kaksi viikkoa. On selvää, että hatkailmiö vaarantaa lapsen turvallisuuden ja edun monella tapaa.