Digitalisaatio mullistaa lapsuutta

Digitaalinen tieto- ja viestintäteknologia on kehittynyt huimaa vauhtia, ja digitalisaatio vaikuttaa lasten elämään monin tavoin. Lapsilla on oikeus nauttia kaikista digitalisaation tuomista mahdollisuuksista sekä oikeus saada suojelua digitaalisen ympäristön riskeiltä. 

- Digitalisaatio vaikuttaa lasten elämään monilla eri tavoilla ja silloinkin, kun lapsi itse ei edes käytä teknologiaa. Tämän vuoksi YK:n lapsen oikeuksien komitea on julkaissut yleiskommentin digitaaliseen ympäristöön liittyvistä lapsen oikeuksista. Yleiskommentti on hyvin ajankohtainen ja siinä on huomioitu monessa maassa kasvanut etäopetuksen tarve, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen kertoo.

Yleiskommenteilla YK:n lapsen oikeuksien komitea ohjaa lapsen oikeuksien sopimuksen tulkintaa ja täytäntöönpanoa. Yleiskommentit ovatkin sekä valtioille että kaikille lasten kanssa toimiville hyvä työkalu hahmottamaan, miten lapsen oikeuksien toteutumista voidaan edistää. Yleiskommentti digitaaliseen ympäristöön liittyvistä lapsen oikeuksista on tänään julkaistu suomeksi lapsiasiavaltuutetun verkkosivuilla.

Osaamista digitaalisista ympäristöistä on lisättävä

- Lapsen oikeuksien komitea käy yleiskommentissaan läpi digitaaliseen ympäristöön liittyviä lapsen oikeuksia erittäin monipuolisesti. Se sisältää myös kuvauksen lukuisista erilaisista toimista, joihin tulisi ryhtyä lasten oikeuksien toteutumisen varmistamiseksi, lakimies Merike Helander lapsiasiavaltuutetun toimistosta kertoo. 

- Digitaalista ympäristöä ei ole alun perin suunniteltu lapsille, mutta sillä on tärkeä rooli lasten elämässä. Siksi on varmistettava, että lapsen etu on ensisijainen harkintaperuste kaikissa digitaaliseen ympäristöön liittyvissä toimissa ja että lasten omia näkemyksiä huomioidaan näissä toimissa. Lapsia ovat kaikki alle 18-vuotiaat, Helander tarkentaa.

Digitaaliset ratkaisut mahdollistavat uudella tavalla esimerkiksi lasten näkemysten selvittämisen ja huomioonottamisen. Tämän yleiskommentin laadinta on ollut huolellinen prosessi, jota varten lapsen oikeuksien komitea on muun muassa haastatellut yli 700 erilaisissa olosuhteissa elävää lasta eri puolilta maailmaa. 

Tasapainoilua digitalisaation hyötyjen ja riskeiltä suojelun välillä

Yleiskommentissa painotetaan, että valtioiden tulee ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimiin suojellakseen lapsia digitaalisten ympäristöjen hyvinvointia ja kehitystä vaarantavilta riskeiltä. Tällaisia riskejä ovat esimerkiksi väkivaltainen sisältö, vihapuhe ja ahdistelu verkossa, uhkapelaaminen, seksuaalinen hyväksikäyttö sekä hengenvaarallisiin tekoihin yllyttäminen. Digitaaliseen ympäristöön liittyy myös uhka lapsen yksityisyyden vaarantumisesta. Yksityisyys voi vaarantua lapsen oman toiminnan vuoksi, mutta uhkia voi syntyä myös silloin, kun lapsen valokuvia tai muita lasta koskevia tietoja jaetaan verkossa. 

Digitaalisten palvelujen tarjoajien tulee tarjota eri ikäisille ja eri kehitysvaiheissa oleville lapsille sopivia palveluja ja kuulla niiden kehittämisessä lasten näkemyksiä. Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen tulee olla saavutettavia niin, että kaikki lapset voivat käyttää niitä yhdenvertaisesti. Lisäksi tulee edistää teknisiä innovaatioita, jotka vastaavat erilaisten vammojen kanssa elävien lasten tarpeisiin. 

Lapsen oikeuksien komitea haluaa lisätä kasvattajien tietoisuutta siitä, että lasten kehittyviä valmiuksia, itsenäisyyttä ja yksityisyyttä on tärkeää kunnioittaa. Monet kasvattajat tarvitsevat tukea kehittääkseen omaa teknologista ymmärrystään ja osaamistaan, joita tarvitaan lasten auttamiseen digitaalisessa ympäristössä. Neuvonnan tulisi tukea kasvattajia ylläpitämään tasapainoa lapsen suojelemisen ja kehittyvän itsenäisyyden välillä.

Lisätietoja 

YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti nro 25: Digitaaliseen ympäristöön liittyvät lapsen oikeudet

Kaikki YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentit