Mánáidáittardeaddji – nanosmahttá máná jiena

Mánáidáittardeaddji ovddida máná vuoigatvuođaid ollašuvvama Suomas. Son boktala mearrideddjiid ja váikkuha servodatpolitihkkii hupmamiin mánáid beales. Mánáidáittardeaddji nanne mánáid jiena ja doaibmá šaldin mánáidpolitihkas.

Bargu vuođđuduvvá UN:a máná vuoigatvuođaid soahpamuššii, man ollašuvvama mánáidáittardeaddji árvvoštallá almmolaš servodatpolitihkalaš ja láhkaásahandásis.

Mánáidáittardeaddji ii čoavdde ovttaskas mánáid áššiid

Mánáidáittardeaddji lea iehčanas stáhta eisseváldi, mii lea vuođđuduvvon riikkabeivviid ásahan lágain. Mánáidáittardeaddji doaibmá hálddahuslaččat sosiála- ja dearvvasvuohtaministeriija oktavuođas, muhto ministeriija ii stivre mánáidáittardeaddji doaimma. Mánáidáittardeaddji ii čoavdde ovttaskas mánáid dehe bearrašiid áššiid iige sáhte rievdadit eará virgeolbmuid mearrádusaid.

Mánáidáittardeaddji bargun lea lága mielde ovddidit máná ovddu ja vuoigatvuođaid ollašuvvama almmolaš servodatlaš dásis ovttas eará seamma suorggis bargi doibmejeddjiiguin. Ovttasbargoguoimmit leat eará virgeolbmot, gielddat, girkut, searvvit, dutkit ja eará mánáidpolitihkain bargi instánssat ja suorggi áššedovdit.

Mánáidáittardeaddji váikkuhanbarggus vuolggasadjin leat mánáid oaivilat ja oktavuohtaváldimat mánáid vuoigatvuođaide ja buresveadjimii gullevaš áššiin. Oktavuođa sáhttá váldit neahttasiidduid bokte dehe reivviiguin.


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.