Aloitteet ja kannanotot vuonna 2010

 

Lapsiasiavaltuutettu edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa tekemällä aloitteita tarpeellisten muutosten käynnistämiseksi ja julkaisemalla kannanottoja lasten ja nuorten asemaan liittyvissä kysymyksissä.

 

 • 9.12.2010 Lapsiasiavaltuutetun kannanotto: Lapsen oikeudet ja uskonnolliset yhteisöt Suomessa
   
 • 4.11.2010 Vetoomus laajapohjaisen työryhmän asettamiseksi laatimaan uutta varhaiskasvatuslainsäädäntöä
   
 • 11.3.2010 Lapsiasianeuvottelukunnan aloite ns. lastensuojelullisesta adoptiosta ja eräistä muista adoptioon liittyvistä seikoista
   
 • 9.2.2010 Lapsiasiavaltuutetun kannanotto hallintovaliokunnalle hallituksen esityksestä 240/2009 vp laiksi ulkomaalaislain muuttamiseksi
   
 • 8.2.2010 Vetoomus lasten yksityisyyden suojan kunnioittamiseksi heidän kuviaan julkaistaessa 8.2.2010
   
 • 3.2.2010    Vapausrangaistusta suorittavan henkilön perheen toimeentulon turvaaminen