Aloitteet ja kannanotot vuonna 2011

 

Lapsiasiavaltuutettu edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa tekemällä aloitteita tarpeellisten muutosten käynnistämiseksi ja julkaisemalla kannanottoja lasten ja nuorten asemaan liittyvissä kysymyksissä.

 

 • 14.12.2011 Lapsiasianeuvottelukunnan kannanotto kuntauudistuksesta
   
 • 16.11.2011 Lapsen oikeuksien päivän kannanotto rohkaisee parempaan arkeen
   
 • 14.6.2011 Lastensuojelujaoksen aloite verkkoperusteisen nuoriso- ja lastensuojelutyön kehittämisestä ja viranomaisohjeistuksesta
   
 • 13.6.2011 Lapsiasianeuvottelukunnan aloite lasten edunvalvonnan järjestämisestä
   
 • 19.5.2011 Lapsiasianeuvottelukunnan kannanotto liittyen lastensuojelututkimuksen kehittämistarpeisiin Suomessa
   
 • 2.5.2011 Lapsi- ja perheministeri voidaan perustaa opetus- ja kulttuuriministeriöön
   
 • 15.3.2011 Lapsiasiavaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun suositukset lasten ja nuorten kokeman syrjinnän ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi
   
 • 14.3.2011 Lapsiasianeuvottelukunnan aloite vankiperheiden lasten oikeuksien huomioimisesta