Aloitteet ja kannanotot vuonna 2013

 

Lapsiasiavaltuutettu edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa tekemällä aloitteita tarpeellisten muutosten käynnistämiseksi ja julkaisemalla kannanottoja lasten ja nuorten asemaan liittyvissä kysymyksissä.

 

 • 30.9.2013 Pohjoismaisten lapsiasiavaltuutettujen ja lasten lääketieteen ammattilaisten yhteinen julkilausuma
   
 • 23.9.2013 Aloite Lastenlääkäriyhdistykselle ensitietoa koskevan Käypä hoito -suosituksen laatimiseksi
   
 • 21.8.2013 Pohjoismaiden ja Baltian maiden lapsiasiavaltuutetut vaativat hallituksiltaan toimia kuritusväkivallan vähentämiseksi
   
 • 29.5.2013 Lapsen oikeuksien viestinnän kansallinen yhteistyölinjaus 29.5.2013
   
 • 28.5.2013 Lapsen oikeuksien päivän kirje rehtoreille 28.5.2013
   
 • 28.5.2013 Lapsiasianeuvottelukunnan aloite lapsen oikeuksien päivän 20.11. määräämiseksi viralliseksi liputuspäiväksi
   
 • 17.4.2013 Nuorten ohjeistus lainvalvojien tarkastuskäynneille
   
 • 4.4.2013 Aloite koulukiusaamiseen puuttumisen keinojen tehostamiseksi
   
 • 7.1.2013 Ehdotus toimenpideohjelmaksi STM:n Toimiva lastensuojelu -työryhmälle