Aloitteet ja kannanotot vuonna 2015

 

Lapsiasiavaltuutettu edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa tekemällä aloitteita tarpeellisten muutosten käynnistämiseksi ja julkaisemalla kannanottoja lasten ja nuorten asemaan liittyvissä kysymyksissä.

 

  • 8.10.2015 Aloite sosiaali- ja terveysministeriölle poikien ei-lääketieteellistä ympärileikkausta koskevan lainsäädännön säätämiseksi
     
  • 1.10.2015 Lapsiasiavaltuutetun toimenpide-esitykset yksin maahan tulleiden turvapaikkaa hakevien lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin takaamiseksi
     
  • 27.5.2015 Osaamisen varmistaminen lapseen kohdistuvan väkivallan tunnistamiseksi
     
  • 30.3.2015 Lapsiasiavaltuutetun kirje sosiaali- ja terveysministeriölle poikien ei-lääketieteellistä ympärileikkausta koskevasta ohjeesta