Aloitteet ja kannanotot vuonna 2016

 

Lapsiasiavaltuutettu edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa tekemällä aloitteita tarpeellisten muutosten käynnistämiseksi ja julkaisemalla kannanottoja lasten ja nuorten asemaan liittyvissä kysymyksissä.

 

 • 16.6.2016 Lapsiasiavaltuutetun arvio yksin maahan tulleiden turvapaikkaa hakevien lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin toteutumisesta
   
 • 2.5.2016 Lapsiasiavaltuutetun kirjelmä liikenne- ja viestintäministeriölle lapsivaikutusten arvioinnista julkisen liikenteen ja taksiliikenteen suunnittelussa
   
 • 19.4.2016 Lapsiasiavaltuutetun tutkimusaloite koulukoteihin sijoitettujen lasten kuulemiseksi
   
 • 15.4.2016 Lapsiasiavaltuutetun kirjelmä ja vastauspyyntö lapsiperheiden kotipalvelusta
   
 • 22.2.2016 Lapsiasiavaltuutetun kirjelmä ja vastauspyyntö opetus- ja kulttuuriministeriölle