Aloitteet ja kannanotot vuonna 2017

 

Lapsiasiavaltuutettu edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa tekemällä aloitteita tarpeellisten muutosten käynnistämiseksi ja julkaisemalla kannanottoja lasten ja nuorten asemaan liittyvissä kysymyksissä.

 

 • 17.11.2017 Adoptiolautakunnan ja lapsiasiavaltuutetun yhteisaloite adoptiolain jälkiarvioinnista sekä adoption jälkeisen tuen kehittämiseksi oikeusministeriölle ja sosiaali- ja terveysministeriölle
   
 • 10.8.2017 Lapsiasiavaltuutetun kirjelmä kunnille sosiaaliasiamiesten palveluista kesällä
   
 • 5.7.2017 Lapsiasiavaltuutetun kirjelmä ja tietopyyntö koulukodeille ulkoilukäytänteistä
   
 • 21.6.2017 Lapsiasiavaltuutetun aloite opetus- ja kulttuuriministeriölle varhaiskasvatuksen kehittämisohjelman säätämisestä Suomeen
   
 • 17.2.2017 Lapsiasiavaltuutetun aloite uskonnonvapauslaissa säädetyn asiantuntijalautakunnan tehtävän ja kokoonpanon muuttamisesta