Aloitteet ja kannanotot vuonna 2018

 

Lapsiasiavaltuutettu edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa tekemällä aloitteita tarpeellisten muutosten käynnistämiseksi ja julkaisemalla kannanottoja lasten ja nuorten asemaan liittyvissä kysymyksissä.

 

 • 30.7.2018 Lapsiasiavaltuutetun kirjelmä; Energiajuomien myyntirajoitus
   
 • 13.6.2018 Lapsiasiavaltuutetun kirjelmä; Lapsen tiedot OmaKanta-palvelussa
   
 • 29.5.2018 Lapsiasiavaltuutetun kirjelmä; Perusopetuksen maksuttomuuden toteutuminen
   
 • 20.4.2018 Lapsiasiavaltuutetun kirjelmä; Poikien ei-lääketieteellistä ympärileikkausta koskevasta ohjeesta tiedottaminen
   
 • 14.2.2018 Lapsiasiavaltuutetun kirjelmä; Uskonnollisten yhdyskuntien valvonta
   
 • 9.2.2018 Lapsiasiavaltuutetun kirjelmä; Lastensuojelun laatu ja kustannuskehitys
   
 • 6.2.2018 Lapsiasiavaltuutetun kirjelmä Oulun kaupungille lastensuojelun kehittämisestä