Aloitteet ja kannanotot vuonna 2019

 

Lapsiasiavaltuutettu edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa tekemällä aloitteita tarpeellisten muutosten käynnistämiseksi ja julkaisemalla kannanottoja lasten ja nuorten asemaan liittyvissä kysymyksissä.

 

 • 6.8.2019 Lapsiasiavaltuutetun kirjelmä Suomen kunnille lasten koulumatkoista
   
 • 23.4.2019 Lapsiasiavaltuutetun aloite kansainvälisten ihmisoikeussopimusten kansallisen raportointimenettelyn kehittämisestä
   
 • 28.2.2019 Lapsiasiavaltuutetun kirjelmä; Lasten ihmissuhde- ja seksuaalikasvatuksen vahvistaminen varhaiskasvatuksessa
   
 • 14.2.2019 Lapsiasiavaltuutetun kirjelmä: Lasten koulumatkojen pysäkkipaikat
   
 • 5.2.2019 Lapsiasiavaltuutetun aloite Lapsen oikeuksien komitealle yleiskommentin laatimiseksi lapsuudentutkimuksen menetelmistä
   
 • 11.1.2019 Lapsiasiavaltuutetun kirjelmä; Aloite lasten (oppilaiden) näkemysten kartoittamiseksi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toimivuudesta