Lausunnot 2015

Lapsiasiavaltuutettu arvioi valtionhallinnossa vireillä olevia hankkeita lapsen oikeuksien näkökulmasta ja antaa lausuntoja lasten ja nuorten asemaa koskevista kysymyksistä.

null Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan kunta- ja terveysjaostolle leikkausten ja säästöpäätösten vaikutuksista lasten näkökulmasta

Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan kunta- ja terveysjaostolle leikkausten ja säästöpäätösten vaikutuksista lasten näkökulmasta

Lausunto