Lausunnot 2015

Lapsiasiavaltuutettu arvioi valtionhallinnossa vireillä olevia hankkeita lapsen oikeuksien näkökulmasta ja antaa lausuntoja lasten ja nuorten asemaa koskevista kysymyksistä.

null Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle HE 333/2014 vp viranomaisten ja muiden toimijoiden vaitiolosäännösten muuttamisesta

12.01.2015

Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle HE 333/2014 vp viranomaisten ja muiden toimijoiden vaitiolosäännösten muuttamisesta

Lausunto