Lausunnot 2015

Lapsiasiavaltuutettu arvioi valtionhallinnossa vireillä olevia hankkeita lapsen oikeuksien näkökulmasta ja antaa lausuntoja lasten ja nuorten asemaa koskevista kysymyksistä.

null Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi lastenhoidon tuista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

07.01.2015

Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi lastenhoidon tuista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto