Lausunnot 2015

Lapsiasiavaltuutettu arvioi valtionhallinnossa vireillä olevia hankkeita lapsen oikeuksien näkökulmasta ja antaa lausuntoja lasten ja nuorten asemaa koskevista kysymyksistä.

null Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta uudeksi tupakkalaiksi

Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta uudeksi tupakkalaiksi

Lausunto