Lausunnot 2015

Lapsiasiavaltuutettu arvioi valtionhallinnossa vireillä olevia hankkeita lapsen oikeuksien näkökulmasta ja antaa lausuntoja lasten ja nuorten asemaa koskevista kysymyksistä.

null Lapsiasiavaltuutetun lausunto lukion opetussuunnitelman perusteiden päivittämisestä

Lapsiasiavaltuutetun lausunto lukion opetussuunnitelman perusteiden päivittämisestä

Lausunto