Lausunnot 2015

Lapsiasiavaltuutettu arvioi valtionhallinnossa vireillä olevia hankkeita lapsen oikeuksien näkökulmasta ja antaa lausuntoja lasten ja nuorten asemaa koskevista kysymyksistä.

null Lapsiasiavaltuutetun lausunto ohjeluonnoksesta peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten järjestyssääntöjen laatimiseksi

Lapsiasiavaltuutetun lausunto ohjeluonnoksesta peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten järjestyssääntöjen laatimiseksi

Lausunto