Lausunnot 2015

Lapsiasiavaltuutettu arvioi valtionhallinnossa vireillä olevia hankkeita lapsen oikeuksien näkökulmasta ja antaa lausuntoja lasten ja nuorten asemaa koskevista kysymyksistä.

null Lapsiasiavaltuutetun lausunto SiV:lle varhaiskasvatusta koskevasta hallituksen esityksestä HE 341/2014 vp

17.2.2015

Lapsiasiavaltuutetun lausunto SiV:lle varhaiskasvatusta koskevasta hallituksen esityksestä HE 341/2014 vp

Lausunto