Lausunnot 2015

Lapsiasiavaltuutettu arvioi valtionhallinnossa vireillä olevia hankkeita lapsen oikeuksien näkökulmasta ja antaa lausuntoja lasten ja nuorten asemaa koskevista kysymyksistä.

null Lapsiasiavaltuutetun lausunto sivistys- ja tiedejaostolle valtion talousarviosta /varhaiskasvatus

Lapsiasiavaltuutetun lausunto sivistys- ja tiedejaostolle valtion talousarviosta /varhaiskasvatus Lausunto