Lausunnot 2015

Lapsiasiavaltuutettu arvioi valtionhallinnossa vireillä olevia hankkeita lapsen oikeuksien näkökulmasta ja antaa lausuntoja lasten ja nuorten asemaa koskevista kysymyksistä.

null Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelman 2016-2019 luonnoksesta

Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelman 2016-2019 luonnoksesta

Lausunto