Lausunnot 2015

Lapsiasiavaltuutettu arvioi valtionhallinnossa vireillä olevia hankkeita lapsen oikeuksien näkökulmasta ja antaa lausuntoja lasten ja nuorten asemaa koskevista kysymyksistä.

null Lapsiasiavaltuutetun lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeiden aukioloaikojen vapauttamisesta (HE 88/2015 vp)

Lapsiasiavaltuutetun lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeiden aukioloaikojen vapauttamisesta (HE 88/2015 vp) Lausunto