Lausunnot 2015

Lapsiasiavaltuutettu arvioi valtionhallinnossa vireillä olevia hankkeita lapsen oikeuksien näkökulmasta ja antaa lausuntoja lasten ja nuorten asemaa koskevista kysymyksistä.

null Lapsiasiavaltuutetun lausunto työryhmän esityksestä uudeksi nuorisolaiksi

Lapsiasiavaltuutetun lausunto työryhmän esityksestä uudeksi nuorisolaiksi

Lausunto