Lausunnot 2015

Lapsiasiavaltuutettu arvioi valtionhallinnossa vireillä olevia hankkeita lapsen oikeuksien näkökulmasta ja antaa lausuntoja lasten ja nuorten asemaa koskevista kysymyksistä.

null Lapsiasiavaltuutetun lausunto vammaislainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraportista

Lapsiasiavaltuutetun lausunto vammaislainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraportista

Lausunto