Lausunnot 2015

Lapsiasiavaltuutettu arvioi valtionhallinnossa vireillä olevia hankkeita lapsen oikeuksien näkökulmasta ja antaa lausuntoja lasten ja nuorten asemaa koskevista kysymyksistä.

null Lapsiasiavaltuutetun lausunto varhaiskasvatusoikeuden ja henkilöstömitoituksen muuttamisesta

Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta varhaiskasvatusoikeuden ja henkilöstömitoituksen muuttamisesta

Lausunto