Hyppää sisältöön

LAPSIASIAVALTUUTETTU KIELTÄISI ALKOHOLIJUOMIEN MIELIKUVAMAINONNAN


Tiedote 11.2.2011
Lapsiasiavaltuutetun mielestä alkoholijuomien mielikuvamainonta tulee kieltää kokonaan. Valtuutettu ei pidä sosiaali- ja terveysministeriössä luonnosteltua esitystä alkoholimainonnan rajoittamiseksi riittävänä.

Lapsiasiavaltuutettu kannattaa sen sijaan alkoholilain muuttamista yli sadan kansanedustajan allekirjoittaman edustaja Kerolan aloitteen mukaisesti.  Alkoholimainonta rajattaisiin tällöin vain tuotemainontaan.  - Lisäksi televisiossa ja radiossa alkoholimainonta tulisi kieltää kokonaan, lapsiasiavaltuutettu  Maria Kaisa Aula toteaa.

Lapsiasiavaltuutettu antoi torstaina lausunnon alkoholilain 33 §:n muutoksesta sosiaali- ja terveysministeriölle.

Lapsiasiavaltuutettu korostaa, että lapsilla on oikeus suojeluun alkoholin käytön aiheuttamilta haitoilta.

- Alkoholin mainonnan on todettu vaikuttavan alkoholinkäyttöä edistävästi erityisesti lapsiin ja nuoriin, jotka kehitystasonsa mukaisesti ovat alttiita kaikelle markkinoinnille. Varhainen alkoholinkäyttö on haitallista lapsen fyysiselle ja psyykkiselle kehitykselle. Selvitysten mukaan suomalaislapset ja -nuoret aloittavat alkoholinkäytön keskimääräistä aikaisemmin, Maria Kaisa Aula perustelee.

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi todetaan, että valvontaviranomaisten on ollut vaikea puuttua alaikäiset tavoittavaan alkoholin mainontaan. Lapsiasiavaltuutetun mielestä STM:n ehdottamat ratkaisut mainonnan rajoittamiseksi eivät riitä ratkaisemaan valvontaongelmia.

- Ehdotetut täsmennykset eivät esimerkiksi poista tulkinnanvaraisuutta sen suhteen, milloin mainonta on suunnattu alaikäisille, Maria Kaisa Aula huomauttaa

Lapsiasiavaltuutettu ehdottaa alkoholilakiin lisäystä, jonka mukaan myös alkoholin tuotemainonnan osalta alaikäiset yleisesti tavoittava markkinointi katsotaan hyvän tavan vastaiseksi.

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaan lapsen etu on asetettava ensisijaiseksi kaikissa lainsäädäntöelinten toimissa. Sopimusta valvova YK:n komitea on suositellut Suomelle, että valtio vahvistaisi lasten ja nuorten terveyteen, erityisesti lasten alkoholinkäyttöön, kohdistuvia toimenpiteitä.

YK:n lapsen oikeuksien komitea oli kiinnostunut Suomen toimista sekä lasten että heidän vanhempiensa alkoholinkäytön rajoittamiseksi, kun lapsiasiavaltuutettu viime tiistaina oli komitean kuultavana Genevessä. Kuuleminen liittyi Suomen valtion neljännen määräaikaisraportin käsittelyyn komiteassa.

Lisätietoja
Lapsiasiavaltuutettu

Maria Kaisa Aula
puh. 050 530 9697 tai
(09) 160 73987
[email protected]