Hyppää sisältöön

Verkkouutinen 10.04.2014

25-vuotiasta YK:n lapsen oikeuksien sopimusta juhlitaan leikkien

Lapsen oikeuksien viestinnälle eri toimijoiden yhteinen suunnitelma

 

Lapsen oikeuksien päivää 20.11. vietetään tänä vuonna YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 25-vuotisjuhlan merkeissä. Päivään liittyvässä vaikuttamisessa ja viestinnässä pääteemana ovat jokaisen lapsen yhdenvertaiset oikeudet sekä lapsuuden arvostaminen.

Kouluissa, päiväkodeissa, kerhoissa ja seurakunnissa toivotaan koko viikon ajalle toimintaa teemalla "lapsen oikeus leikkiin".

– Leikki on lapsen oikeus, jota aikuiset eivät aina tarpeeksi arvosta ja vaali. Niin kotona, koulussa kuin harrastuksissakin tarvitaan lasten elämään enemmän leikkiä ja vähemmän suorittamista, perustelee lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula teemaa.

Lapsen oikeuksien päivän teemoista sovittiin maaliskuussa, kun keskeiset järjestöt ja viranomaiset hyväksyivät yhteistyölinjauksen vuosille 2014–2015. Yhteinen linjaus hyväksyttiin lapsiasianeuvottelukunnassa maaliskuussa.

Suunnitelman mukaan eri tahojen yhteisenä tavoitteena on saada lapsen oikeuksien päivästä liputuspäivä. Sisäministeriö on määrännyt valtion virastot liputtamaan myös 20.11.2014. Kampanjointia tarvitaan, jotta tämän jälkeen liputuspäivä vakiintuisi ja se merkittäisiin kalenteriin.

Miten vuoden 2011 YK-komitean suositukset ovat toteutuneet?

Vuoden 2014 aikana ulkoministeriön on tarkoitus tehdä väliarviointi YK:n lapsen oikeuksien komitean vuonna 2011 Suomelle antamien suositusten toteutumisesta. Suositusten toimeenpanosta järjestöt ja lapsiasiavaltuutettu haluavat käydä keskustelua päättäjien kanssa. Keskustelujen teemoiksi on suunniteltu alustavasti vammaisten lasten oikeuksia, lastensuojelupalveluiden laatua, kouluhyvinvointia sekä valtion lapsipolitiikan koordinaatiota.

Lapsen oikeuksien sopimuksen seuraava määräaikaisraportointi toteutuu Suomen osalta vuonna 2017. Lapsialan järjestöt, lapsiasiavaltuutettu ja eduskunnan oikeusasiamies laativat YK:lle omat raporttinsa. Vuosina 2014–2015 kehitetään raportointia ja etenkin lasten osallistumista siihen.

Ratifioitavaksi tulee vuonna 2014 YK:n lapsen oikeuksien ns. yksilövalitusoikeutta koskeva valinnainen pöytäkirja. Alan toimijat järjestävät yhteistyössä eduskunnan ihmisoikeuskeskuksen kanssa tähän liittyvän seminaarin.

Lisää tietoa ja ihmisoikeuskasvatusta

Eri tahojen yhteiseen lapsen oikeuksien viestinnän suunnitelmaan sisältyy myös tavoite YK:n lapsen oikeuksien komitean ns. yleiskommenttien (General Comments) kääntämisestä suomen kielelle. Käännöstyön toimeenpano on lapsiasiavaltuutetun toimiston vastuulla. Eräitä aiemmin käännettyjä yleiskommentteja voi lukea suomeksi ja ruotsiksi verkkosivulta.

Yleiskommenteissa komitea konkretisoi, miten lapsen oikeuksien sopimusta tulee tulkita. Käännöstyö aloitetaan lapsen etua, lapsen oikeutta terveyteen sekä lapsen oikeutta leikkiin valottavista yleiskommenteista.

Lapsen oikeuksien viestinnän toimijat haluavat edistää myös ihmisoikeuskasvatuksen sisällyttämistä varhaiskasvatukseen, peruskouluun, lukio-, ammatti- ja täydennyskoulutukseen, lapsen oikeuksien tunnettuuden lisäämistä oppilaitoksissa sekä toiminnallisten menetelmien edistäminen ihmisoikeuskasvatuksessa. Tämä koskee myös järjestöjä ja seurakuntia. Vaikuttamisessa perustana on Ihmisoikeuskeskuksen selvitys aiheesta ja siihen liittyvät toimenpide-ehdotukset.

Kohti lapsiystävällistä kuntaa!

Valtion ohella kunnat ovat Suomessa keskeinen viranomaistoimija lapsen oikeuksien sopimuksen toimeenpanossa. Lapsen oikeuksien alan toimijat haluavat vahvistaa kuntien roolia ja tietoisuutta lapsen oikeuksista. Tavoitteena tulee olla, että mahdollisimman monessa kunnassa tunnetaan YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista, sitoudutaan siihen kunnan erilaisen strategisen työn perustana ja sovelletaan sopimusta aktiivisesti sekä tiedotetaan siitä asukkaille.

Lapsen oikeuksien alan toimijat tekevät yhteistyötä kuntavaikuttamisessa. Yksi esimerkki on "Lapsiystävällinen kunta" -toimintamallin edistäminen. Suomen UNICEF on kokeillut vuosina 2012–2013 pilottiprojektissa yhdessä Hämeenlinnan kaupungin kanssa UNICEFin kansainvälistä ”lapsiystävällinen kunta” -toimintamallia. Vuonna 2014–2015 projektissa ovat mukana Lahti, Rovaniemi ja Raasepori. Pilottiprojektin jälkeen malli tuodaan kaikkien suomalaisten kuntien ulottuville. Myös muilla järjestöillä ja toimijoilla on suunnitelmia päätösten lapsivaikutusten arvioinnin sekä lapsiystävällisen budjetoinnin edistämisestä kunnissa.

Lapsen oikeuksien viestinnän edistäminen kansallisesti 2014–2015 -suunnitelma (hyväksytty lapsiasianeuvottelukunnassa 10.3.2014)