Verkkouutinen 18.06.2013

Apua moneen ongelmaan – lapsille tietoa palveluista ja oikeuksista

Lapset tarvitsevat enemmän heille ymmärrettävää tietoa palveluista ja omasta oikeusturvastaan. Tähän tarpeeseen on lapsiasiavaltuutettu avannut Lasten sivuillaan alakouluikäisille tarkoitetun uuden Apua moneen ongelmaan -osaston .

– Lähtökohtana on toki, että aikuiset ratkovat ongelmia yhdessä lasten kanssa. Aina aikuisten tukea ei kuitenkaan ole saatavilla. Ongelmat voivat myös koskea lapsen perhettä, niin että hän haluaa myös itse selvittää asioita, muistuttaa lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.

Uusilla sivuilla kerrotaan lasten oikeuksista ja ongelmista, joita lapset voivat elämässään kohdata sekä keinoista ratkoa vaikeita tilanteita. Sivut myös muistuttavat, että vastuu lapsen hyvinvoinnista on aina lapsen vanhemmilla tai muilla huoltajilla.

Apua moneen ongelmaan -osasto kertoo eri teemojen alla, mitkä viranomaiset, järjestöt ja verkkosivustot voivat tarjota apua. Teemoja ovat perhe, koulu, vapaa-aika, terveys, media, ostaminen, turvallisuus ja yhdenvertaisuus.

Osaston lähtökohtana oli lapsiasiavaltuutetun toimiston oma kartoitus lapsille suunnatuista verkkosivuista. Se osoitti, että etenkin viranomaisten verkkopalveluissa oli harvoin otettu huomioon lasten ja nuorten tiedontarpeita. Kartoituksen taustalla oli myös muutamia vuosia sitten tehty Euroopan neuvoston arviointi lasten osallistumisen tilasta Suomessa. Siinäkin tuli esille, että lapsille kohdennettua viranomaistiedotusta on Suomessa hyvin vähän.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto kehittää oman Apua moneen ongelmaan -verkkopalvelun rinnalla edelleen lasten ja nuorten oikeusturva-asioista tiedottamista myös yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Viranomaisia, järjestöjä ja toimijoita rohkaistaan myös antamaan palautetta Apua moneen ongelmaan- sivuista.

– Viranomais- ja toimijakenttä on varsin moninainen ja kattavan palvelun luominen on haastavaa. Siksi kehitystyötä tarvitaan edelleen, muistuttaa Maria Kaisa Aula.

Palautteet sivustosta voi lähettää lapsiasiavaltuutetun toimistolle ylitarkastaja Sanna Sirniölle ([email protected]).

.Apua moneen ongelmaan -sivuille on eri teemojen alle kerätty tietoa siitä, kenen puoleen missäkin asiassa tulee kääntyä ja mitä keinoja on käytettävissä tyydyttävän ratkaisun löytämiseksi. Sivustolle on linkitetty myös useiden toimijoiden lapsille suunnattuja verkkopalveluja.

– Neuvomme, että vaikeiden tilanteiden selvittäminen kannattaa aina aloittaa keskustelemalla asianosaisten kesken. Huonoa kohtelua kokeneen lapsen on paras viipymättä kertoa kokemastaan luotettavalle aikuiselle. Aikuisen pitää kuunnella ja viedä asiaa tarpeen mukaan myös eteenpäin, lapsiasiavaltuutettu muistuttaa.

Apua moneen ongelmaan kertoo, milloin kannattaa ottaa yhteyttä lapsiasiavaltuutettuun. Lapsiasiavaltuutettu kokoaa tietoa, herättää keskustelua ja tekee aloitteita ja lausuntoja päättäjille lasten ja nuorten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen liittyvissä asioissa. Lapsiasiavaltuutettu ei voi käsitellä yksittäisen lapsen tai perheen asioita eikä muuttaa muiden viranomaisten päätöksiä.

Nuorille ja aikuisille tarkoitettua vastaavaa tiedotusta on kehitteillä lapsiasiavaltuutetun verkkosivuilla www.lapsiasia.fi/apua.

Omien oikeuksien tunteminen on tärkeä lähtökohta lapsen oikeuksien toteutumiselle käytännössä. Niistä muistuttaa lapsiasiavaltuutetun vasta julkaistu esite Toteutuvatko sinun oikeutesi? Tietoa ihmisoikeuksista lapsille ja nuorille. Se löytyy verkosta http://www.lapsiasia.fi/julkaisut/julkaisu/-/view/1856719 ja sitä voi tilata painettuna lapsiasiavaltuutetun toimistosta [email protected]