Hyppää sisältöön

"Ei tarvii esittää" - Koululaiset arvostavat oikeutta olla oma itsensä


Oikeus olla oma itsensä ja samanarvoinen kuin muut on lapsille ja nuorille tärkeä. Tämä käy ilmi lapsiasiavaltuutetun ToukoFest-tapahtumassa kokoamista koululaisten kommenteista lapsen oikeuksista.
Lapsiasiavaltuutetun toimisto kyseli koululaisten näkemyksiä myös terveydenhuollon palveluista ToukoFestissä Jyväskylässä viime toukokuussa. Nuoret arvostavat terveydenhuollon ammattilaisissa erityisesti ihmissuhdetaitoja.

Kommenteista yhteenvedon tehnyt ylitarkastaja Johanna Kiili lapsiasiavaltuutetun toimistosta arvioi, että ainakin keskisuomalaisten nuorten keskuudessa suvaitsevaisuus ja erilaisuuden kunnioittaminen ovat tärkeitä arvoja. Ala- ja yläkoululaisten näkemysten välillä ei ollut merkittäviä eroja.

ToukoFest on Keski-Suomen suurin vuotuinen lasten ja nuorten tapahtuma, johon osallistuu noin 7000 koululaista.  Lapsiasiavaltuutettu on ollut omalla osastolla mukana tapahtumassa jo useana vuonna. Tavoitteena on ollut kertoa lapsen oikeuksista ja koota lasten ja nuorten näkemyksiä eri aiheista.

Erilaisuuden arvostus keskeistä

Toukokuussa 2011 toimisto sai kokoon yli 423 kommenttia lapsen oikeuksista, joita tehtiin tutuiksi karkkipapereiden kautta. Karkin saaneita pyydettiin kertomaan omin sanoin ajatuksiaan kohdalleen osuneesta oikeudesta.

Kommentit jakautuivat melko tasaisesti karkkipapereissa esitellyille kahdeksalle eri oikeudelle, mutta eniten näkemyksiä kirvoitti lause "Lapsella on oikeus olla oma itsensä ja samanarvoinen kuin muut".

Yleisten kommenttien lisäksi korostettiin, että saan olla sellainen kuin haluan enkä sellainen joka minun toivotaan olevan. Kommentoijien mielestä ketään ei saa vähätellä ja jokaisen tulee voida olla rennosti oma itsensä ilman, että pitää miettiä mitä muut ajattelevat.

"Ei tarvii esittää", kiteytti yksi vastanneista.

Nuorten mielestä erilaisuutta tulee kunnioittaa. Myös ihonväristä riippumatonta samanarvoista kohtelua ja yksilöllistä pukeutumisen vapautta pidettiin tärkeänä: "Pidän omasta tyylistäni. Siitä minut tunnistaa."

Nuoren toive lääkärille: "Puhuisi ihmisten kielellä"

Toisen kyselyn aiheena olivat terveydenhuollon palvelut. Siihen vastasi 66 lasta ja nuorta. Enemmistö vastanneista piti omaa tilannettaan hyvänä: heitä kuullaan ja he saavat enimmäkseen ymmärrettävää tietoa terveydestään.

Erityisesti lapset ja nuoret arvostivat terveydenhuollon ammattilaisissa ihmissuhdetaitoja. Lisäksi korostettiin asiantuntemusta, luotettavuutta, tavoitettavuutta ja sitä, että terveydenhoitaja tai lääkäri ottaa lasten ja nuorten kokemukset todesta.

"Sellainen joka ei kerro asioita muille ja on joka päivä paikalla", luonnehti kyselyyn vastannut hyvää terveydenhoitajaa tai lääkäriä.  Joitakin toiveita esitettiin suotavasta viestintätyylistä· "Auttava, rohkaiseva, on vaiti, ei hauku tai sano ilkeästi esim. siitä että on ylipainoinen." "Puhuisi enemmän ihmisten kielellä, eikä lääkärikielellä."

Lue Johanna Kiilin yhteenveto ToukoFestin lasten ja nuorten kommenteista

"Saan olla sellainen kuin olen"