Hyppää sisältöön

ENNALTA EHKÄISEVÄÄ TYÖTÄ ON VAHVISTETTAVA HUOSTAANOTTOTARPEEN VÄHENTÄMISEKSI

Tiedote 4/2007

Lapsiasianeuvottelukunnan tiedote 23.2.2007
Lapsiasianeuvottelukunta kehottaa seuraavaa hallitusta panostamaan lasten kasautuvan pahoinvoinnin vähentämiseen. Seuraavan hallituksen tulee neuvottelukunnan mielestä vahvistaa ehkäisevän työn ja varhaisen tuen toimia lasten ja perheiden peruspalveluissa niiin, että huostaanottojen tarve vähenee.

Neuvottelukunta muistuttaa, että useat lapsen kehityksen ja kasvuolojen riskitekijät ovat havaittavissa ja parhaiten korjattavissa jo varhaislapsuudessa. Yksittäinen merkittävin lasten hyvinvointia lisäävä toimi olisi lasten vanhempien alkoholinkäytön vähentäminen. Neuvottelukunta korostaa myös tarvetta kehittää työelämää nykyistä lapsimyönteisemmäksi. Vanhempien mahdollisuuksia työajan vapaaehtoiseen lyhentämiseen ja osa-aikatyöhön tulee parantaa.

Neuvottelukunta korostaa eri hallinnonalojen yhteistyön merkitystä lasten hyvinvoinnin edistämisessä. Hallitusohjelmaan kirjattavia lasten ja nuorten hyvinvointiasioita tulisi seurata kootusti ja käsitellä yhdessä ministeriryhmässä.

Lapsiasianeuvottelukunta on lähettänyt kannanottonsa puolueille ja ministeriöiden johdolle. Neuvottelukunta arvioi myös ministeriöiden hallitusohjelman pohjaksi laatimia ns. tulevaisuuskatsauksia. Neuvottelukunta katsoo, että näissä ei ole riittävästi käsitelty pienten lasten ja alle 15-vuotiaiden hyvinvointiin vaikuttavia asioita.

Valtioneuvoston asettaman lapsiasianeuvottelukunnan tehtävänä on edistää lapsimyönteisiä asenteita sekä eri toimijoiden yhteistyötä lasten aseman ja oikeuksien parantamiseksi. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.

Kannanotto kokonaisuudessaan on luettavissa lapsiasiavaltuutetun internet-sivuilta www.lapsiasia.fi

 

Lapsiasianeuvottelukunnan kannanotto
Valtioneuvoston kanslian laatima muistio
 

Lisätietoja: Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula
Sosiaali- ja terveysministeriö, p. 09 160 73985, [email protected]