Hyppää sisältöön

Verkkouutinen 04.04.2014

Eriarvoistuva lapsuus – lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2014 luovutetaan ministeri Huoviselle 25.4.

Lasten hyvinvoinnista Suomessa saadaan uutta kokonaisvaltaista tietoa, kun lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula julkaisee virkakautensa viimeisen vuosikirjan. Lapsiasiavaltuutettu luovuttaa vuosikirjan peruspalveluministeri Susanna Huoviselle julkistamisseminaarissa Helsingissä perjantaina 25.4.2014.

Vuosikirja " Eriarvoistuva lapsuus - Lasten hyvinvointi kansallisten indikaattoreiden valossa" kokoaa erittäin laajan tilastoaineiston. Se sisältää lapsiasiavaltuutetun arvion lasten hyvinvoinnin tilasta sekä suositukset päättäjille.

Vuosikirjassa lapsiasiavaltuutettu arvioi 58 lasten ja nuorten hyvinvointi-indikaattorin avulla, miten lapset ja nuoret Suomessa voivat. Indikaattorien valinta perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Kyse on ensimmäisestä näin kokonaisvaltaisesta, laajaan tilastoaineistoon perustuvasta lasten hyvinvoinnin arvioinnista Suomessa.

Lasten hyvinvoinnin seuranta kuuluu lapsiasiavaltuutetun lakisääteisiin tehtäviin. Työtä hyvinvoinnin seurannan kohentamiseksi on tehty monien vuosien ajan. Vuosikirja on tulos pitkäaikaisesta yhteistyöstä lapsiasiavaltuutetun sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kesken. Tilastoaineiston koonti ja tulkinta on tehty yhteistyössä Jyväskylän yliopiston tutkijoiden kanssa.

– Suomalaisten lasten hyvinvoinnista tiedetään toki monenlaista, mutta siitä ei ole helppoa saada kokonaiskuvaa. Tieto on hajallaan eri lähteissä. Tieto ei myöskään välity valtion ja kuntien päätöksentekijöille. Tätä puutetta vuosikirja pyrkii korjaamaan. Se asettaa myös tavoitteita sille miten lasten hyvinvoinnin seurantaa Suomessa tulisi jatkossa kehittää, kertoo lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.

Lasten hyvinvoinnin tilaa ja kehityksen suuntaa kuvaavat indikaattorit on jaettu YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen perusteella kuuteen ulottuvuuteen, jotka ovat 1) materiaalinen elintaso, 2) kasvuympäristön turvallisuus, 3) terveys, 4) koulu, 5) perhe, osallistuminen ja vapaa-aika sekä 6) valtion ja kuntien tarjoama tuki ja suojelu.

Vuosikirjassa on arvioitu paitsi lasten hyvinvointia myös lasten hyvinvoinnin seurannan tilaa. Vuosikirja sisältää suositukset myös tietopohjan puutteiden korjaamisen. Esimerkiksi pienten lasten hyvinvoinnista tai lastensuojelun piirissä olevien lasten palvelukokemuksista seurantatietoa ei ole saatavilla.

Tilastoaineiston vuosikirjaa varten ovat koonneet tutkijat Tuula Aira ja Riikka Hämylä sekä professori Lasse Kannas Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskuksesta. Vuosikirjan yhteydessä julkaistaan erikseen myös tutkijoiden laaja taustaraportti.

Lasten hyvinvoinnin tilasta sekä hyvinvoinnin seurannan kehittämistarpeista kerrotaan vuosikirjan julkistamisseminaarissa. Valtioneuvoston puolesta vuosikirjan ottaa vastaan peruspalveluministeri Susanna Huovinen.

Kommenttipuheenvuorot kuullaan MLL:n asiantuntijalakimies Esa Iivoselta, tutkijatohtori Elina Pekkariselta sekä THL:n erikoistutkija Reija Paanaselta. Päätössanat lausuu seuraava lapsiasiavaltuutettu, vappuna virkaan astuva Tuomas Kurttila.

Tilaisuus on avoin, mutta vaatii ennakkoilmoittautumisen, ks. oheinen ohjelma. Mukaan mahtuu 120 osallistujaa.

***

Ohjelma
Eriarvoistuva lapsuus - lasten hyvinvointi kansallisten indikaattoreiden valossa
Opetus- ja kulttuuriministeriö, Jukola-sali
Meritullinkatu 10, 00170 Helsinki

10.15–10.45 Tiedotustilaisuus medialle

10.30–11.15 Salaattilounastarjoilu

11.15 Lapsiasiavaltuutetun toimiston tervetulotoivotus
Ylitarkastaja Raija Harju-Kivinen, Lapsiasiavaltuutetun toimisto
11.20 Opetus- ja kulttuuriministeriön puheenvuoro
Erikoissuunnittelija Mikko Cortés Téllez
11.30 Lapsiasiavaltuutetun arvio lasten hyvinvoinnin tilasta ja suositukset jatkotoimenpiteiksi
Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula
11.45 Vuosikirjan luovutus valtioneuvostolle ja ministerin puheenvuoro
Peruspalveluministeri Susanna Huovinen
12–12.30 Miten lapset Suomessa voivat? Miten hyvinvoinnin seurantaa tulisi kehittää? Lasten hyvinvoinnin kansallisia indikaattoreita kehittäneen tutkimusraportin esittely
Professori Lasse Kannas, Jyväskylän yliopisto
Projektitutkija Tuula Aira, Jyväskylän yliopisto
Projektitutkija Riikka Hämylä, Jyväskylän yliopisto

12.30–13 Kommenttipuheenvuorot

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuranta ja koordinointi Suomessa
Asiantuntijalakimies Esa Iivonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Kuinka vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin tietopohjaa
Tutkijatohtori Elina Pekkarinen, Nuorisotutkimusseura ry
Lapsuuden eriarvoistumisen juurilla
Erikoistutkija Reija Paananen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
13.00–13.30 Keskustelua

13.30 Päätössanat
Lapsiasiavaltuutettu 1.5.2014 lähtien Tuomas Kurttila Lapsiasiavaltuutetun toimisto
Seminaarin päättymisen jälkeen lapsiasiavaltuutetun läksiäiskahvit tarjolla klo 16.00 saakka
Ilmoittautumiset 23.4.2014 klo 16 mennessä osoitteeseen [email protected]
Ilmoita mihin osuuteen tilaisuudessa aiot osallistua. Voit ilmoittautua myös pelkkään kahvitilaisuuteen.