Oikeusministeriölle
Viite    OM 1/469/2005

Asia     Lapsiasiavaltuutetun lausunto Euroopan unionin perusoikeusviraston hallintoneuvoston jäsenen ja varajäsenen nimeämisestä
Keskeinen sisältö
Oikeusministeriö pyytää lausuntoa Euroopan unionin perusoikeusviraston hallintoneuvoston jäsenen ja varajäsenen nimeämisestä. Lausunnossa pyydetään ottamaan huomioon perusoikeusviraston tehtävien moninaisuus sekä viraston perustamisasetuksessa hallintoneuvoston jäsenille ja varajäsenille asetetut vaatimukset.

Perusoikeusviraston tehtävänä on tarjota yhteisön toimielimille, laitoksille ja virastoille sekä jäsenvaltioille perusoikeuksia koskevaa neuvontaa ja asiantuntemusta yhteisön oikeuden soveltamisalalla. Virasto jatkaa edeltäjänsä Euroopan rasisimin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen (EUMC) työt, mutta sen toimialaan tulee kuulumaan myös muita kuin EUMC:n aikaisemmin käsittelemiä perusoikeuskysymyksiä. Hallintoneuvosto ohjaa ja valvoo perusoikeusviraston toimintaa.
Lausunto  
Lapsiasiavaltuutettu ehdottaa Euroopan unionin perusoikeusviraston hallintoneuvoston jäseneksi eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Pauniota.

Varajäseneksi lapsiasiavaltuutettu ehdottaa valtioneuvoston oikeuskansleri Paavo Nikulaa tai vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalaista.

Perustelut
Suomessa oikeusasiamies valvoo perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista osana perustuslaissa säädettyä tehtäväänsä ylimpänä ja puolueettomana laillisuusvalvojana.

Valtioneuvoston oikeuskansleri toimii myös ylimpänä laillisuusvalvojana perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen osalta.

Vähemmistövaltuutettu on toiminut aiemmin Suomen nimittämänä jäsenenä myös perusoikeusviraston edeltäjän, EUMC:n hallintoneuvostossa, ja hänen toimialueensa kuuluvat pysyvänä osana rasismin ja muukalaisvihan torjunta.

Jyväskylässä 26. päivänä maaliskuuta 2007

Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula
Lakimies Johanna Aalto