Hyppää sisältöön

EUROOPAN NEUVOSTO SELVITTÄÄ SAIRAANHOIDON LAPSIYSTÄVÄLLISYYTTÄ


Euroopan neuvosto selvittää parhaillaan kyselyllä jäsenmaidensa sairaanhoidon lapsiystävällisyyttä. Suomen osuuden toteuttaa lapsiasiavaltuutetun toimisto yhteistyössä HYKS:n Lasten ja nuorten sairaalan sekä Keski-Suomen keskussairaalan lastenosaston kanssa.

Potilaana olevilta lapsilta kysytään heidän kokemuksiaan kohtaamisista lääkäreiden ja muun hoitohenkilökunnan kanssa. Lapsiystävällisyyttä kartoitetaan myös selvittämällä odotusaikoja ja odotustilojen viihtyisyyttä, tilaisuutta kahdenkeskiseen keskusteluun hoitohenkilöstön kanssa sekä ammattilaisilta saatujen tietojen riittävyyttä ja ymmärrettävyyttä.

Lapsilta tiedustellaan myös sairaalan tilojen viihtyisyydestä, ruuasta ja liikkumisesta, tilaisuudesta koulunkäyntiin sekä vanhempien mahdollisuudesta olla läsnä hoitojen aikana ja yöpyä sairaalassa. Myös lasten ja nuorten palautemahdollisuudet omasta kohtelustaan terveydenhuollossa ovat kyselyssä kiinnostuksen kohteena.

- Lapset ja nuoret on tarpeen ottaa paremmin mukaan määrittelemään palveluiden laatua myös sairaanhoidossa,  muistuttaa lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula. Lapsiasiavaltuutetun toimiston tavoitteena on tehdä lapsen oikeuksien näkökulmaa tunnetummaksi Suomen sairaaloissa.

Kysely toteutetaan toukokuussa Helsingissä ja Jyväskylässä. Lapsiasiavaltuutetun toimisto raportoi tulokset Euroopan neuvostolle kesäkuun puoliväliin mennessä. Suomen raportti julkaistaan myös  lapsiasiavaltuutetun verkkosivuilla. Raportoinnista vastaa ylitarkastaja Kirsi Pollari.

1949 perustettu Euroopan neuvosto on Euroopan vanhin poliittinen yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö, johon kuuluu 47 jäsenvaltiota. Suomi liittyi siihen 1989.

Lapsiystävällisen sairaanhoidon edistäminen liittyy Euroopan Neuvoston laajempaan lapsen oikeuksien strategiaan. Ensi syksynä eri maiden terveysministerit kutsutaan aiheen tiimoilta kokoukseen Portugaliin.  Valmisteilla on yhteinen linjaus lapsiystävällisestä sairaanhoidosta. Taustalla on YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista.

Lisätietoja: ylitarkastaja Kirsi Pollari: [email protected],  09 160 73991, 050 410 1864