Hyppää sisältöön

EVÄITÄ LASTEN IHMISOIKEUSKASVATUKSEEN


Mediatiedote 8.2.2012
Miten rohkaista lasta asettumaan toisen ihmisen asemaan ja kohtaamaan erilaisuutta? Kuinka auttaa lasta ymmärtämään ihmisoikeuksien merkitystä ja soveltamaan niitä omassa arjessaan? Mistä välineitä opettajalle arvokasvatukseen?

Näihin kysymyksiin vastaa lasten ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja Compasito, joka on juuri ilmestynyt suomeksi. Euroopan neuvoston asiantuntemukseen perustuva teos tarjoaa käytännön harjoituksia arvojen ja erilaisuuden käsittelemiseen lasten kanssa. Lapset oppivat harjoitusten kautta, miten he voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa koulunsa ja yhteisönsä hyvinvointiin.

– Lapsen oikeuksien juhlavuonna totesimme, että välineitä ihmisoikeuskasvatukseen on suomeksi liian vähän, lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula kertoo julkaisun taustoista.

– Compasito on käännetty useille eurooppalaisille kielille ja havaittu hyödylliseksi tukimateriaaliksi kasvattajille. Hienoa, että meiltäkin löytyi joukko rahoittajia mahdollistamaan sen julkaiseminen suomeksi.

Yli 300-sivuinen Compasito antaa perustiedot lapsen ihmisoikeuksista ja ihmisoikeuskasvatuksen tavoitteista niin eurooppalaisessa kuin laajemmassa kansainvälisessä perspektiivissä. Kirjan 13 teemaa on taustoitettu oivaltavasti ja erityinen sanasto helpottaa tekstissä esiintyvien oikeudellisten käsitteiden ymmärtämistä ja selittämistä.

Teos sisältää 40 vaikeustasoltaan vaihtelevaa käytännön harjoitusta sekä vinkkejä konkreettisiksi toimintaideoiksi harjoitusten jälkeen. Harjoitukset on suunnattu 6-13-vuotiaille ja ne on testattu käytännössä kasvattajista kootulla kansainvälisellä ryhmällä.

Tarinat ja tilanteet on koottu monista kulttuureista eri puolilta maailmaa, mikä ohjaa lapsia pohtimaan eri lähtökohtia ja rakentamaan vakaata omaa identiteettiä näiden pohdintojen kautta. Monikulttuurinen ja osallistava ote tukee ihmisoikeuskasvatuksen tärkeitä tavoitteita, kuten monimutkaisten käsitteiden ymmärtämistä, parempia ongelmanratkaisutaitoja sekä luovuutta ja käytännöllisyyttä.

Vaikka harjoitukset eivät vaadi niihin osallistuvilta lapsilta erityistaitoja, ohjaajilla on hyvä olla kokemusta epämuodollisen kasvatuksen menetelmistä.  Compasiton menetelmät perustuvat lasten aktiiviseen osallistumiseen ja heidän omiin kokemuksiinsa.  Kysymykset ja jopa ristiriidat nähdään kasvatuksen voimavaroina.

Euroopan neuvoston kanssa yhteistyössä julkaistun oppaan ovat Lasten Keskukselle suomeksi toimittaneet Kaisu Maijala ja Marja-Liisa Tonteri. Julkaisun ovat rahoittaneet opetus- ja kulttuuriministeriö, Lapsiasiavaltuutetun toimisto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Suomen Unicef sekä Humanistinen ammattikorkeakoulu.

– Tarkoituksena on tämän vuoden aikana järjestää Compasito-yhteistyötahojen kanssa koulutuksia, joissa lasten kanssa työskentelevät pääsevät perehtymään oppaaseen, Maria Kaisa Aula mainitsee.

Kirjaan voi tutustua lapsiasiavaltuutetun verkkosivuilla www.lapsiasia.fi ja sitä voi ostaa Lasten Keskuksesta, puh. 09 6877 4530, [email protected], www.lastenkeskus.fi
Euroopan neuvoston Compasito-sivut   http://www.eycb.coe.int/compasito/
Lisätietoja

Lapsiasiavaltuutettu
Maria Kaisa Aula
+358 9 160 73985
+358 50 530 9697
[email protected]