Hyppää sisältöön

Lapsiasiavaltuutetun tiedote 27.01.2014

Haapaniemen koululaiset auttavat kehittämään hyvää koulua

Viitasaaren Haapaniemen koulun oppilaat toivovat opetusmenetelmiin monipuolisuutta sekä lisää taito- ja taideaineita kouluun. Koulun yhteishenkeä luovia tapahtumia ja eri ikäisten yhteistyötä kaivattiin myös lisää. Oppilaat olivat varsin tyytyväisiä välitunteihin, pihaan sekä ruokailuasioihin. Nämä asiat kävivät ilmi lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aulan toteuttamasta kyselystä koululaisille. Kysely tehtiin viime marraskuussa lapsen oikeuksien päivän aikaan.

Haapaniemen kysely Viitasaaren Haapaniemen koulun kaksi kuudetta luokkaa ja yksi kakkosluokka keskustelivat lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aulan kanssa ja kirjoittivat mielipiteitään kyselyyn. Koululaisilta kysyttiin mihin asioihin he ovat koulussa tyytyväisiä ja mihin he toivoisivat parannusta. Keskustelun aiheena olivat myös lasten vaikutusmahdollisuudet koulussa.

– Oppilailla oli paljon tärkeää sanottavaa, joka on rehtorin ja opettajien hyvä ottaa huomioon koulun asioiden suunnittelussa. Oppilaat antoivat tavanomaista enemmän kommentteja opetusmenetelmistä ja tuntien monipuolistamisesta. Kohteliaat ja ystävälliset tavat sekä kiusaamisen vähentäminen olivat myös asioita, joita toivottiin huomioitavan enemmän. Piha-asioissa oli myös monia yksittäisiä hankintojen ja pelisääntöjen toiveita, lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula kertoo.

Kysely paljasti, että liikunta ja uinti ovat Haapaniemen koululaisten pidetyimpiä oppitunteja. Lisäksi välitunnit ja kaverit ovat hyvin tärkeitä koulussa. Opettajia pidettiin laajasti mukavina. Oppilaat kertoivat myös, että koulu antaa hyvät mahdollisuudet oppia uusia asioita. Yksi oppilaista totesi, että hankalat asiat esimerkiksi matematiikassa voivat olla kohta helppoja, kun opettaja neuvoo hyvin.

Musiikin, liikunnan, käsityön ja kuvaamataidon tunteja toivottiin lisää. Myös retkipäivät ja muut yhteiset tempaukset innostavat oppilaita. Oppilaat halusivat vaikuttaa eniten oppituntien sisältöjen monipuolistamiseen ja kiusaamisen ehkäisyyn. He pitivät hyvänä sitä, että oppilaskunnan postilaatikkoon kuka tahansa voi laittaa ehdotuksia käsiteltävistä asioista. Vaikuttamismahdollisuuksia toivottiin myös oppilaille, jotka eivät kuulu oppilaskunnan hallitukseen.

 Sisu ja Haapaniemen koulukysely

Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula on kertonut tuloksista koulun rehtorille, luokkien opettajille sekä oppilaskunnan hallitukselle. Haapaniemen koulun rehtori Jari Kunelius lupasi välittää kyselyn tulokset myös Viitasaaren kaupungin kouluasioita suunnitteleville. Keskisuomalaiset koulut valmistautuvat parhaillaan valtakunnalliseen esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamiseen. Siksi oppilailta tullaan muutenkin kysymään mielipiteitä myös Haapaniemen koulussa. Uudet suunnitelmat otetaan käyttöön 1.8. 2016.

– Opettajien ja rehtorien kannattaakin nyt selvittää oppilaiden näkemyksiä omissa kouluissaan ja välittää niitä eteenpäin, kuten Haapaniemen koulussakin tehdään. On myös tärkeää ottaa oppilaiden näkemykset huomioon koulutyön kehittämisessä. Lapsille on tarpeen antaa tietoa ja perusteluja silloin, jos heidän ideoitaan ei ole mahdollista toteuttaa, Maria Kaisa Aula sanoo.