HUOSTAANOTETUT LAPSET JA NUORET PÄÄSEVÄT ÄÄNEEN


Tiedote 7.6.2011
"Uskomme Sinuun - Usko Sinäkin" -kiertue käy kuudella paikkakunnalla ottamassa selvää huostaanotettujen lasten ja nuorten mielipiteistä liittyen heille tarkoitettuihin palveluihin.  Lasten ja nuorten kokemukset välitetään sijaishuollon palveluita suunnitteleville ja niistä päättäville aikuisille.

Lapsiasiavaltuutetun toimiston yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Pesäpuu ry:n ja Lastensuojelun Keskusliiton kanssa toteuttama kiertue käynnistyy ensi keskiviikkona 8.6 SOS Lapsikylässä Espoossa. Syksyllä kiertue jatkaa Helsinkiin, Kuopioon, Ouluun, Poriin ja Vaasaan.

Eri paikkakunnilla järjestettäviin tilaisuuksiin odotetaan 10-20 nuorta sekä perhehoidon että laitoshoidon piiristä. Mukana on aikuisten asiantuntijoiden lisäksi nuoria Pesäpuu ry:n Selviytyjät-tiimistä. Tiimin jäsenet ovat nuoria, jotka ovat olleet tai ovat edelleen sijaishuollossa.

- Lasten ja nuorten kanssa keskustellaan heidän kokemuksistaan sijaishuollon ja lastensuojelun asiakkaina ja arvioidaan heidän oikeuksiensa toteutumista, kertoo kiertuetta lapsiasiavaltuutetun toimistossa valmistellut lakimies Jaana Tervo.

Kiertueen jälkeen lasten ja nuorten viestiä viedään eteenpäin ammattilaisille ja päättäjille. Tiedon perusteella halutaan vaikuttaa etenkin sosiaali- ja terveydenhuollon laatua valvovan Valviran lastensuojelun valvontaohjelmaan.  Lastensuojelun valvonnassa tärkeitä tahoja ovat Valviran lisäksi aluehallintovirastot sekä kunnat.

- Lasten ja nuorten oma kokemus ja näkemys lastensuojelun laatuun vaikuttavista tekijöistä voivat poiketa aikuisten mielestä tärkeistä asioista. Siksi lasten ja nuorten omasta mielipiteestä on tärkeä ottaa selvää, muistuttaa Jaana Tervo.

Kiertuepaikkakunnat ovat:
  • Espoo (SOS-lapsikylä) 8.6.2011
  • Helsinki 24.8.2011
  • Kuopio15.9.2011
  • Vaasa 4.10.2011
  • Pori 1.11.2011
  • Oulu 15.-16.11.2011
    • 15.11. perhehoidossa olevat
    • 16.11. laitoshoidossa olevat
Eri paikkakunnilla järjestettävien tilaisuuksien yhteydessä toimitetaan tietoa myös alueellisille tiedotusvälineille.

Lisätietoja: Lapsiasiavaltuutetun toimisto

Jaana Tervo [email protected]
lakimies
(09) 160 73987
050 575 2091