Hyppää sisältöön

IRMA ERTMAN: EUROOPAN NEUVOSTOLLA UUSI LAPSEN OIKEUKSIEN STRATEGIA


Tiedote 6/2009

Suurlähettiläs Irma Ertman neuvottelukunnan vieraana 9.2.2009
Euroopan neuvosto hakee uusia näkökulmia ja työskentelytapoja edistääkseen lapsen oikeuksia jäsenmaissaan. Suurlähettiläs Irma Ertman esitteli uutta strategiaa ja verkostoyhteistyöhön perustuvaa mallia lapsiasianeuvottelukunnalle helmikuussa Helsingissä.
Suomen näkyvyys neuvostossa on lisääntynyt ministerikomitean valittua Irma Ertmanin lapsen oikeuksien temaattiseksi koordinaattoriksi. Suomen ulkoministeriö on sekondeerannut tähän liittyviin tehtäviin Euroopan neuvoston sihteeristöön myös Maarit Kuikan.

Lapsen ääni kuuluviin jäsenmaissa
Ertman toivoo, että neuvoston marraskuussa hyväksymä järjestyksessä toinen lapsen oikeuksien strategia vuosille 2009-2011 tulisi mahdollisimman laajalti tunnetuksi ja että sen teemat otetaan Suomessakin huomioon. Tavoitteena on jakaa entistä tehokkaammin jäsenmaissa luotuja hyviä käytäntöjä muun muassa lasten kuulemisen ja vaikuttamisen vahvistamiseksi.
–  Lasten osallistuminen on monessa maassa vielä jäsentymätöntä. Suomessa meillä on mahdollista konkreettisesti tuottaa jaettavaksi hyviä käytäntöjä, ei vain periaatteita, hän huomauttaa.
– Lapsiasianeuvottelukuntaa mietityttikin, miten lapsille annetaan ihan oikeasti ääni heitä koskevissa asioissa. Tähän liittyy myös lapsiystävällisten oikeuskäytäntöjen kehittäminen niin, että jos lapset joutuvat osallistumaan oikeusprosesseihin, niissäkin lapsen ääni ja lapsen etu tulisi huomioon otetuksi.

Ehdoton ei lapsiin kohdistuvalle väkivallalle
Lisäksi Euroopan neuvosto haluaa luoda yhteiset linjaukset lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan, valvoa lasten seksuaalisen hyväksikäytön kieltävän sopimuksen toteutumista sekä kehittää erityistoimia heikoimmassa asemassa olevien lasten suojelemiseksi. Meneillään on myös kampanja lasten kuritusväkivaltaa vastaan.
– Tarkoitus on, että pyrittäisiin näiden keskeisten teemojen mukaan kaikissa jäsenmaissa kehittämään hyviä käytäntöjä ja tarpeen mukaan myös lainsäädäntömuutoksia.
Ensimmäisten tulosten pitäisi alkaa näkyä jo tämän vuoden loppupuolella, Ertman toteaa.

Aktiivinen avaintoimijoiden verkosto
Tulokset eivät kuitenkaan synny itsestään vaan vaativat määrätietoista työtä monella tasolla.
– Vaikka Euroopassa yleensä on aika samanlainen arvopohja, varsinkin perheen sisäisiin menettelytapoihin liittyvät asiat ovat monissa jäsenmaissa aikamoisia tabuja ja niihin liittyy hyvin erilaisia näkemyksiä. Työsarkaa riittää, Ertman tietää.
Yksi syksyllä hyväksytyn strategian uusi työskentelymuoto on kaikkien jäsenvaltioiden lapsen oikeuksien strategiaa varten nimeämä avaintoimija, ns. focal point. Suomessa tehtävään on nimitetty lapsiasianeuvottelukunta. Käytännössä tehtävää hoitaa sihteeri Auli Paavola. Focal point –tahojen muodostaman verkoston on tarkoitus työskennellä internetin välityksellä ja tavata ehkä kerran vuodessa.

Lasten Eurooppaa yhdessä lasten kanssa
Irma Ertman suosittelee tutustumista Euroopan Neuvoston lapsiasioihin keskittyneeseen verkkosivustoon ”Building a Europe for and with children” http://www.coe.int/t/transversalprojects/children/default_en.asp.
– Siellä on muun muassa Theseus-tietokanta, joka sisältää Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen lapsen oikeuksia koskevat päätökset. Siellä lasten asianajajat ja muut näiden asioiden parissa toimivat voivat seurata tuomioistuimen linjauksia, hän kertoo.
Sivustolta löytyy myös viime vuonna lapsille kehitetty Wild web woods -peli,  joka ohjaa lapsia turvalliseen internetin käyttöön. Peli on käännetty myös suomeksi ja löydettävissä lapsiasiavaltuutetun ylläpitämillä Lasten sivuilla.

Elävää dialogia lasten asioista
Irma Ertman kehottaa myös Euroopan Neuvoston kokouksissa käyviä ottamaan aktiivisesti yhteyttä ja pistäytymään Suomen suurlähetystössä Strasbourgissa kertomassa, mitä eri forumeilla lapsen oikeuksiin liittyvissä asioissa on vireillä.
– Toivomme elävää dialogia, hän muistuttaa.

Euroopan neuvosto on Euroopan vanhin ja laajin ihmisoikeusjärjestö. Lontoossa 1949 perustetussa neuvostossa on 47 jäsenvaltiota. Neuvoston ydintehtävät ovat edistää jäsenmaidensa ihmisoikeuksia ja moniarvoista demokratiaa sekä oikeusvaltiokehitystä. Neuvoston päämaja on Strasbourgissa, Ranskassa.

Lisätietoja:
Euroopan neuvosto, lapsen oikeuksien sivusto