Hyppää sisältöön

JOUKO LAAKSONEN YLITARKASTAJAN SIJAISEKSI


Verkkouutinen 1.3.2012
Lasten ja nuorten osallistumisesta sekä lapsen oikeuksien viestinnästä vastaavan ylitarkastajan tehtävään lapsiasiavaltuutetun toimistoon on nimitetty kasvatustieteen maisteri Jouko Laaksonen. Hän toimii ylitarkastaja Johanna Kiilin sijaisena vuoden 2014 loppuun. Jouko Laaksonen aloitti työnsä 1. maaliskuuta.

Ylitarkastaja vastaa lapsiasiavaltuutetun toimistossa yhteydenpidosta lapsiin ja nuoriin sekä lapsen oikeuksista tiedottamisesta lapsille. Vastuualueeseen kuuluvat myös lapsen oikeuksien toteutumisen seuranta sekä lasten osallistumisen edellytysten kehittäminen.

Vuoden alussa avoinna ollut 3-vuotinen sijaisuus kiinnosti laajasti. Sijaisuutta haki kaiken kaikkiaan 47 henkilöä,  joista neljä kutsuttiin haastatteluun helmikuun alussa.

Sijaisen valinnassa painotettiin perehtyneisyyttä yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja lapsipolitiikkaan, lasten ja nuorten osallistumisen toimintamalleihin, lapsen oikeuksiin sekä tiedonhankintaan lapsilta ja nuorilta. Valinnassa tärkeitä olivat myös kokemus viestinnästä ja tiedottamisesta sekä työskentelystä lasten ja nuorten kanssa.

Jouko Laaksonen, 44, on viime vuodet työskennellyt kehittäjänä Mikkelin ammattikorkeakoulun  kulttuuri-, nuoriso- ja sosiaalialan laitoksen Juvenia-yksikössä. Hän on ollut vastuussa nuorten osallistumiseen ja myös kokemustiedon hyödyntämiseen liittyvien hankkeiden suunnittelusta.

Hän on aiemmin työskennellyt muun muassa opinto-ohjaajana Otavan opistossa sekä freelancer toimittajana. Hän on hankkinut työkokemusta myös lastenkodin ohjaajana ja leikinohjaajana.  Jouko Laaksonen tutkii jatko-opinnoissaan itäsuomalaisten aluepäättäjien näkemyksiä nuorten merkityksestä aluekehityksessä.

Yhteystiedot: [email protected]
Puhelinnumero: 09 160 73992