Hyppää sisältöön

KELA TÄSMENTÄÄ OHJEITAAN VANKIPERHEEN LAPSEN EDUKSI


Tiedote 11.8.2010
Kela täsmentää ohjeistustaan elatustuen myöntämisestä pitkää vapausrangaistusta suorittavan henkilön perheen toimeentulon turvaamiseksi. Myös lapsilisän yksinhuoltajakorotusta voidaan myöntää tapauskohtaisen harkinnan perusteella, jos toinen vanhemmista on tuomittu vankilaan yli kolmen kuukauden ajaksi.

Lapsiasiavaltuutettu teki helmikuussa sosiaali- ja terveysministeriölle sekä Kelalle aloitteen vankiperheiden toimeentulon parantamiseksi. Aloitteessa ehdotettiin, että vankilassa olevan vanhemman lapselle maksettaisiin lapsilisän yksinhuoltajakorotus. Tällöin yksinhuoltajana pidettäisiin henkilöä, jonka avio- tai avopuoliso suorittaa vapausrangaistusta  vankilassa.

Lisäksi valtuutettu ehdotti, että ministeriö ja Kela varmistavat ohjeistuksellaan elatusturvalain yhtenäisen tulkinnan niin, että vankilassa olevan elatusvelvollisen lapsi voi saada elatustukea. Elatustukea Kela maksaa muun muassa silloin, kun elatusapua ei ole vahvistettu maksettavaksi elatusvelvollisen puutteellisen maksukyvyn vuoksi. Elatussopimukset vahvistaa kunnan sosiaalitoimi.

Kelan näkemyksen mukaan onkin lapsen edun mukaista tulkita lakia elatustuesta niin, ettei se estä tuen maksamista silloin, kun on kyse yli kolme kuukautta kestävästä vapausrangaistuksesta. Ongelmia on voinut tulla tilanteissa, joissa vankilassa olevalla elatusvelvollisella on väestörekisterissä sama osoite kuin lapsella. Kela lupaa tältä osin täsmentää ohjeistustaan.

Elatustuen myöntämisen edellytyksenä on vanhempien välinen sopimus elatusavusta. Sosiaali- ja terveysministeriön vastauksessa muistutetaan, että vanhemmat voivat sopia elatusavusta myös silloin, kun toinen vanhemmista on vankilassa. Laki ei sinällään edellytä vanhempien eroa.

Yksinhuoltajakorotusta voidaan maksaa tapauskohtaisesti

Vanhempien yhteisellä osoitteella on merkitystä myös lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen maksamisessa. Kela kertoo eräissä tapauksissa myöntäneensä vanhempien yhteisestä osoitteesta huolimatta yksinhuoltajakorotusta, jos  toinen vanhempi on saanut yli kolmen kuukauden vankilatuomion. Ministeriön mielestä tämä lain tulkinta on hyväksyttävä,
vaikkakin pääsääntöisesti laki edellyttää eri osoitteissa asumista.

Ministeriön mielestä on hyvä, että lapsilisän myöntämiskäytännöissä voidaan joustaa lapsen eduksi. Samalla se korostaa yhdenvertaisen kohtelun tärkeyttä. Ministeriö ei kuitenkaan lupaa lapsilisälain muutosta niin, että vapausrangaistusta vankilassa suorittavan vanhemman puoliso katsottaisiin aina yksinhuoltajaksi. Ministeriö katsoo, että tämä edellyttäisi monenlaisia selvityksiä, joita ei ole mahdollista tehdä tämän vaalikauden aikana.

Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula pitää hyvänä pieniä myönteisiä askeleita vankiperheen elatustuessa mutta toivoo, että ministeriö aloittaisi myös selvitystyön lapsilisälain muuttamiseksi.  Hän pitää tärkeänä myös sitä, että kuntien lastenvalvojille jaettaisiin asiassa lisää tietoa.