Hyppää sisältöön

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN RAHOITUSTA TULISI VALTION ENSI VUODEN TALOUSARVIOSSA LISÄTÄ


Tiedote 10/2008 (30.8.2008)


Valtakunnan liikennepolitiikassa  keskustellaan pääasiassa suurista ja kalliista väylähankkeista.  Kevyen liikenteen väylien rahoitus ei ole saanut niiden ansaitsemaa painoarvoa liikenneselonteossa eikä valtion ensi vuoden budjetissa. Toivon niin lasten, ikäihmisten kuin työikäistenkin kannalta että eduskunta korjaisi tältä osin budjettia ja siirtäisi kevyen liikenteen väylien rakentamiseen enemmän määrärahoja.

Kevyen liikenteen väylälle on monenlaista käyttöä. Se on kauppatie, kyläilytie ja koulutie. Se on kylän paras ja käytetyin liikuntapaikka.  Vanhemmat voivat päästää lapset turvallisin mielin pyöräilemään ja kävelemään kouluun. Ikäihmiset uskaltavat lähteä sitä myöten kauppaan ja kyläilemään.

Nyt kevyen liikenteen väyliä kyetään rakentamaan lisää vain noin 100 km vuodessa koko valtakunnassa. Se on aivan riittämättömästi ottaen huomioon niiden edut ihmisten turvallisuuden, terveyden ja elämänlaadun kannalta. Eduskunta on arvioinut että tällä vauhdilla menee 50 vuotta ennen kuin jo nyt suunnitellut tarpeelliset kevyen liikenteen väylät saadaan rakennettua

Lasten kannalta huono kehityskulku on ollut vuosien mittaan lasten omatoimisen ja itsenäisen liikkumisen väheneminen ja lasten siirtyminen auton kyytiin koulu- ja harrastusmatkoilla. Autossa istumista on lisännyt sekä matkojen pidentyminen mutta myös liikenteen turvattomuuden tunne.

Lasten omasta mielestä on yleensä mukava kulkea koulumatka itsenäisesti. Lisäksi se on terveellistä. Sitä mukaa kun arkiliikkuminen esimerkiksi koulumatkoilla on vähentynyt, ovat lasten ja aikuistenkin paino-ongelmat lisääntyneet. Pelkästään liikuntatunteja lisäämällä asiaa ei pystytä korjaamaan.  Siksi aivan tavallinen vapaa-ajan liikkuminen ja asiointimatkat kävellen ja pyörällä ovat niin tärkeitä.

Niinpä kevyen liikenteen väylän rakentamista Louelle voi perustellusti pitää sekä kunnan että valtion kannalta todella hyvänä investointina ihmisten terveyteen ja toimintakykyyn.

Maria Kaisa Aula
lapsiasiavaltuutettu
[email protected]
p. 09 160 73985