Verkkouutinen 20.03.2013

Kokemustieto, oikeusturva ja vammaisten lasten oikeudet painopisteinä 2013

Lapsiasiavaltuutetun toimisto keskittyy tänä vuonna viiteen kokonaisuuteen. Yksi on lasten ja nuorten kokemustiedon hyödyntäminen kuntien kehittämisessä. Toiseksi vakiinnutetaan lapsen oikeuksista tiedottamista kansallisesti ja jalkautetaan toiminnallisia ihmisoikeuskasvatuksen menetelmiä.

Kolmantena korostuu lasten oikeusturvan ja -suojan vahvistaminen sekä lapsiystävällisten toimintatapojen ja tiedottamisen edistäminen viranomaisten työssä. Neljäntenä painoalueena kootaan tutkimus- ja tilastotietoa lasten hyvinvoinnin tilan säännölliseen seurantaan ja arviointiin.

– Tarjoamme vuosikirjassamme päättäjille tiiviin ajankohtaiskatsauksen lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilaan. Tuemme tietoon perustuvan lapsipolitiikan kehittämistä ja lasten hyvinvoinnin seurannan vakiintumista, lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula korostaa.

Jokaisella alle 18-vuotiaalla oikeus olla lapsi

Viides painopiste on kansallisen lapsen oikeuksien päivän teema, vammaisten lasten oikeudet. Tavoitteena on tuoda esille vammaisten lasten omia näkemyksiä ja lisätä tietoutta heidän oikeuksistaan.

– Jokaisella alle 18-vuotiaalla on oikeus olla lapsi ja nuori, kokonaisena yksilönä toiveineen ja odotuksineen eikä esimerkiksi vain vammansa edustajana tai kuntoutustoimien kohteena, Maria Kaisa Aula muistuttaa.

– On tärkeää vahvistaa vammaisten lasten ja nuorten osallisuutta ja heidän osallistumistaan oman elämänsä tärkeisiin ratkaisuihin.

Mielipidevaikuttaminen ja verkostoituminen lapsen edun ja oikeuksien edistämiseksi ovat viisihenkisen toimiston arkipäivää. Se merkitsee lasten ja nuorten mielipiteiden selvittämistä ja välittämistä päättäjille.

Tehtävää paljon, tekijöitä puuttuu

– Herätämme keskustelua ja tiedotamme lapsen oikeuksista. Seuraamme ja arvioimme lasten ja nuorten hyvinvointia ja vaikutamme päättäjiin aloittein, lausunnoin ja tapaamisin. Tehtäväkenttä on laaja ja työtä todella paljon, Maria Kaisa Aula toteaa.

Hän myöntää työmäärän kuormittavan pientä toimistoa ja on esittänyt henkilöstömäärän kasvattamista kahdella.

– Toiminnaltamme odotetaan paljon. Lausuntopyyntöjä saamme lähes viikoittain ja kansalaisyhteydenottojen määrä kasvaa vuosittain. Puheet ja luennot kiinnostavat. Toimistoon tarvitaan pian lisää henkilökuntaa, Maria Kaisa Aula vetoaa päättäjiin.

– Missään muussa Euroopan maassa lapsiasiavaltuutetun työtä ei tehdä näin pienillä henkilöstövoimavaroilla, hän lisää.

 

Lapsiasiavaltuutetun toimintasuunnitelma 2013.pdf (1752.1 kt )
Lapsiasiavaltuutetun toimiston strategia (pdf)