Verkkouutinen 05.04.2013

Koulukiusaamisen kitkeminen vaatii muutoksia lakiin

Lapsiasiavaltuutettu vaatii muutoksia perusopetuslakiin koulukiusaamisen torjumiseksi. Laki velvoittaa koulua puuttumaan kiusaamiseen, muttei kerro selvästi miten.

– Nykyinen laki ei ole riittävän velvoittava koululle ja opetuksen järjestäjälle. Perusopetuslakia pitää täsmentää niin, että siinä selvästi säädetään kiusaamiseen puuttumisen menettelytavoista ja vastuuhenkilöistä, lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula sanoo.

– Vanhemmille ja lapsille tarvitaan myös oikeusturvakeinoja ja puolueetonta neuvontaa tilanteisiin, joissa he kokevat, että koulu ei ole puuttunut kiusaamiseen, hän lisää.

Kiusaamiskokemus tulee aina selvittää

Kiusaamisen vastaisista ohjelmista huolimatta ongelma on yhä yleinen. Tutkimusten mukaan siitä kärsii jatkuvasti 8-12 prosenttia oppilaista. Koulujen oma arvio on pienempi, 0-2 prosenttia.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten puhelimeen tuli viime vuonna aiempaa enemmän soittoja kiusaamiskokemuksista. Lapset ja nuoret kertovat päivystäjille kuiskuttelusta ja nälvimisestä, haukkumisryhmistä, väärennetyistä kuvista, valeprofiileista sekä ryhmän ulkopuolelle jättämisestä.

MLL muistuttaa, että vertaisten joukosta ulos sulkeminen on traumaattinen kokemus ja asia tulisi aina käsitellä. Kokemuksia ei pidä vähätellä eikä kiusattua lasta saisi koskaan jättää selviämään ilman ammattiapua.

MLL on mukana aloitteessa, jonka Lapsiasiavaltuutettu, Keski-Suomen ELY-keskus sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ovat tehneet vastaaville ministeriöille, eduskunnan sivistysvaliokunnalle ja opetushallitukselle koulukiusaamiseen puuttumisen tehostamiseksi.

Puuttumisen menettelytavat perusopetuslakiin


Aloitteessa ehdotetaan, että

• Opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää kattavasti koulukiusaamiseen puuttumisen oikeusturvakeinoja ja niiden vaikuttavuutta. Selvityksessä tulisi myös vertailla eri maissa käytössä olevia keinoja.

• Perusopetuslakiin lisätään säännökset koulukiusaamisen puuttumisen menettelytavoista ja vastuuhenkilöistä. Lähtökohtaisesti koulukiusaamistapaukset tulisi selvittää koulussa. Kouluissa tulee olla selkeät, lapsen etua toteuttavat toimintamallit erimielisyystilanteisiin.

• Kiusaamistilanteisiin soveltuvia keinoja ovat rikos- ja riita-asioiden sovittelumenettelyn kehittäminen sekä säädökset, jotka takaisivat oikeuden saattaa kiusaamisasia koulussa käsiteltäväksi. Koulun tekemän ratkaisun lainmukaisuus tulisi myös voida saattaa ulkopuolisen viranomaistahon arvioitavaksi.

MLL:n Lasten ja nuorten puhelin ja netti on lapsiasiavaltuutetun yhteistyökumppani, jonka tuottamaa tietoa lasten ja nuorten kokemuksista hyödynnetään lapsiasiavaltuutetun vaikuttamistyössä.

Lue MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen vuosiraportti 2012 Aloite koulukiusaamiseen puuttumisen keinojen tehostamiseksi (pdf)