Hyppää sisältöön

KOULUSTA LASTEN OSALLISTUMISEN FOORUMI

Tiedote 19/2007 (20.11.2007)

Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula Mannerheimin lastensuojeluliiton lapsen oikeuksien päivän seminaarissa 20.11.2007 klo 9.00
Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula korostaa lapsen oikeuksien päivänä lasten osallistumisen ja kuulluksi tulemisen oikeutta. Lapsilla on YK-sopimuksen sekä oman perustuslakimme mukaan oikeus ilmaista mielipiteensä, vaikuttaa ja tulla kuulluksi ikä- ja kehitystasonsa mukaisesti.

- Lapset ovat oman arkensa parhaita asiantuntijoita, Lasten tärkeysjärjestys voi olla erilainen kuin aikuisten. Lasten osallistuminen vaatii aikuisilta aikaa ja asennemuutosta. Tarvitaan lapsia arvostavia, kuuntelemaan ehtiviä ja vuoropuheluun halukkaita aikuisia niin kotona kuin erilaisissa palveluissakin, korostaa lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.

Lapsiasiavaltuutettu korostaa koulua lasten osallistumisen ympäristönä. - Koulu voi toimia hyvänä esimerkkinä yhteisöstä, jossa lasten mielipiteet huomioidaan. Samalla koulu voi tarjota kanavan lasten kuulemiselle myös kotikunnan ja asuinalueen asioissa. Myös yhteiskuntaopetusta tulee muuttaa arvokeskusteluun ja vaikuttamiseen aktivoivaksi, Aula toteaa.

- Koulu on nyt kovin tieto- ja suorituspainotteinen. Osallistuvampi koulu tukisi paremmin lasten kokonaishyvinvointia. Tähän liittyy lasten oman tiedon arvostaminen, kuulluksi ja nähdyksi tuleminen sekä kasvu yhteisön jäseneksi, Maria Kaisa Aula muistuttaa.

Lapsiasiavaltuutetun kyselyssä yli puolet oppilaskunnista oli sitä mieltä, että opettajilla ei ole tarpeeksi aikaa kuunnella oppilaita. - Lasten osallistumisen tueksi tarvitaan enemmän aktiivisia oppilaskuntia myös alakouluihin, ohjaaville opettajille lisää koulutusta mutta myös opetusryhmien koon pienentämistä, korostaa Maria Kaisa Aula.
Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula vierailee lapsen oikeuksien päivänä myös Kaisaniemen ala-asteella Helsingissä sekä puhuu valtioneuvoston lasten, nuorten ja perheiden politiikkaohjelmaa esittelevässä seminaarissa Säätytalolla.