Hyppää sisältöön

KUNTALIITOSTEN LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TÄRKEÄÄ


Tiedote 11/2008 (3.9.2008)


Lapsiasiavaltuutetun mielestä on tärkeää arvioida kuntaliitosten vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Suomessa toteutuu vuoden 2009 alussa 32 kuntaliitosta, jotka muuttavat kuntien palvelurakenteita.
- Lapset ovat merkittävä kunnallisten peruspalveluiden käyttäjäryhmä, jonka mielipiteet tulisi ottaa huomioon palveluiden suunnittelussa. Se ei ole vaikeaa, ja näin syntyy parempia päätöksiä, lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula sanoo.

- Kannustava esimerkki on Äänekoskella toteutettu valtakunnallinen pilottihanke lapsivaikutusten ennakoinnista kunta- ja palvelumuutoksissa.

Hankkeen toteutusta ja tuloksia on esitelty Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisemassa ja Sirpaleena Toikan toimittamassa hankkeen loppuraportissa.  Äänekoskella selvitettiin kyselyillä kaupungin henkilöstölle ja kunnallisia palveluja käyttäville lapsiperheille, miten he olivat kokeneet runsasta vuotta aiemmin tapahtuneen kuntaliitoksen. Lapset ja nuoret ilmaisivat mielipiteitään kirjoittamalla ja tuottamalla kuvamateriaalia.

- Lasten mielipiteiden selvittäminen ei ole vaikeaa tai työlästä. Eniten se vaatii aikuiselta oikeaa asennetta ja kykyä asettua vuorovaikutukseen lapsen kanssa, Maria Kaisa Aula korostaa. Aulan mukaan lapsi tarvitsee osallistuakseen aikuisen tukea, sillä lasten kieli ja toimintatavat ovat usein erilaiset kuin aikuisen. Kyse on toimintakulttuurista, jossa lapset tunnustetaan aktiivisina, oman elämänsä asiantuntijoina ja lapsuus arvokkaana elämänvaiheena.

- Lapsilla ja nuorilla on paljon kokemusta palveluiden toimivuudesta ja ideoita niiden kehittämiseksi. He toivovat esimerkiksi lisää kokoontumistiloja, monipuolisempia harrastusmahdollisuuksia, liikuntapaikkoja ja leikkipuistoja sekä panostusta kevyen liikenteen väyliin ja valaistukseen, Aula mainitsee. Lasten tärkeysjärjestys on usein erilainen kuin aikuisten, eikä sitä voi saada selville muutoin kuin heiltä kysymällä.

- Lisäksi lasten ja nuorten osallistumiselle tulee luoda kaikkiin kuntiin pysyvät rakenteet. Kuntaliitokset tarjoavat niiden perustamiseen erityisen hyvän tilaisuuden, Maria Kaisa Aula sanoo.