Verkkouutinen 17.04.2013

Kuntauudistus kuuluu myös lapsille ja nuorille

Lapsilla ja nuorilla kuntalaisina on oikeus tietää, osallistua ja vaikuttaa kotikunnan ratkaisuihin. Heitä ei saa ohittaa, kun päätetään kuntien tulevaisuudesta, lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula muistuttaa Eurooppalaisen nuorisotiedotuksen päivänä 17. huhtikuuta.

– Viisas kuntapäättäjä jakaa tietoa ja kysyy lapsilta ja nuorilta valmistellessaan kuntarajoihin, palveluihin ja kuntalaisten osallistumiseen liittyviä ratkaisuja. Päätöksistä saadaan parempia ja palveluista vaikuttavampia, kun lasten ja nuorten kokemukset otetaan huomioon, lapsiasiavaltuutettu korostaa.

Kotikunta on osa lapsen ja nuoren identiteettiä. Koska kuntien ja palvelurakenteiden uudistaminen vaikuttaa lasten ja nuorten hyvinvointiin, on myös välttämätöntä ennakoida niiden vaikutukset lapsiin ja nuoriin. Olennainen osa lapsivaikutusten ennakointia on lasten ja nuorten mielipiteiden selvittäminen ja niiden huomioon ottaminen.

Nuorten kannanotto ohjeeksi päättäjille

Näistä periaatteista kertoo lapsiasiavaltuutetun toimiston ja lapsiasianeuvottelukunnan julkaisema esite 'Kuntauudistus on lasten ja nuorten asia', jota postitetaan laajasti päättäjille, luottamushenkilöille ja virkamiehille sekä muille vaikuttajille niin valtionhallinnossa kuin kunnissa.

Esite perustuu kannanottoon, jonka kuntaliitoskuntia edustavat nuoret laativat viime syksynä yhdessä lapsiasianeuvottelukunnan kanssa. Valmistelussa oli mukana nuoria Hämeenlinnasta, Kouvolasta, Kokkolasta, Salosta, Sastamalasta ja uudesta Oulusta.

Lapsille ja nuorille tärkeitä näkökohtia keskusteluun tuova esite on tarkoitettu ohjeeksi etenkin kuntaliitosten valmisteluun, toteutukseen ja seurantaan. Se tarjoaa lähtökohtia myös muuhun lasten ja nuorten kuntanäkökulman selvittämiseen.

Eduskunta on vastikään aloittanut kuntauudistukseen liittyvän kuntarakennelain käsittelyn. Lakiesityksen mukaan kuntien tulisi tehdä omat yhdistymisselvityksensä ja mahdolliset yhdistymisesityksensä vuoden 2014 heinäkuuhun mennessä.

Esitettä voi tilata lapsiasiavaltuutetun toimistosta [email protected] Sen voi myös ladata suoraan verkosta.

Kuntauudistus on lasten ja nuorten asia (pdf)
Tietoa lapsivaikutuksen arvioinnista
Lisää tietoa ja näkökulmia löytyy lapsiasiavaltuutetun verkkosivuilta www.lapsiasia.fi/lasten-ja-nuorten-kunta sekä Lapsiasianeuvottelukunnan lausunnon kuntarakennelaista (7.3.2013) löydät verkko-osoitteesta www.lapsiasia.fi/lausunnot.