Verkkouutinen 26.04.2013

Laivoilla lasten kanssa matkustavien vanhempien hallitsematon alkoholinkäyttö aisoihin

Lasten kanssa laivoilla matkustavien vanhempien päihteidenkäyttö on herättänyt huomiota. Lapsiasiavaltuutettu on selvitellyt asiaa risteilyjen lieveilmiöistä huolestuneiden kansalaisten yhteydenottojen perusteella. Myös media on kertonut vanhemmista, jotka eivät ole kyenneet päihtymystilansa vuoksi huolehtimaan lapsistaan laivaristeilyllä.

Ilmiö on ollut tiedossa niin laivayhtiöillä, alkoholin myyntiä valvovalla Valviralla kuin esimerkiksi sosiaaliviranomaisilla. Näihin tahoihin lapsiasiavaltuutetun toimisto on ollut yhteydessä selvittääkseen, miten asiaan voisi vaikuttaa.

– Laivalla tilanteesta huolestunut matkustaja voi tehdä lastensuojeluilmoituksen. Sen voi tehdä päihtyneen matkustajan oman kunnan sosiaalipäivystykseen tai tarpeen mukaan satamakaupungin sosiaalipäivystykseen, ylitarkastaja Kirsi Pollari lapsiasiavaltuutetun toimistosta muistuttaa.

– Myös laivan henkilökunnan rooli korostuu tilanteessa, jossa juopuneet vanhemmat eivät kykene huolehtimaan lapsestaan ja joku heille asiasta ilmoittaa, Kirsi Pollari jatkaa.

Yksinkertaista keinoa ei ole

Laivayhtiö Tallink Siljan mukaan puuttumista vaativat tilanteet ovat harvinaisia, mutta joskus henkilökunta on väliaikaisesti joutunut huolehtimaan lapsista. Lastensuojeluilmoituksiakin on vuosien varrella tehty, joskin hyvin harvoin.

Yksinkertaisia hallinnollisia tai lainsäädännöllisiä keinoja päihdehaittojen torjumiseksi ei ole. Henkilökunnan yhteistyöhön perustuvasta toiminnasta on kuitenkin saatu hyviä kokemuksia Lapin hiihtokeskuksissa. Lapsiasiainvaltuutettu on suositellut Tallink Siljan matkustajalaivoille yhteisten käytäntöjen laatimista sen varmistamiseksi, että risteilystä muodostuu mukava elämys perheen pienimmillekin.

Varsinaista ohjeistusta lastensuojelun näkökulmasta ei laivoilla vielä ole. Laivayhtiön mukaan tulisi aina ilmoittaa laivan henkilökunnalle, jos vanhemmat eivät pysty huolehtimaan lapsestaan. Ammattitaitoinen henkilökunta osaa tarvittaessa puuttua asiaan esimerkiksi kertomalla vanhemmille laiminlyöntien mahdollisista seuraamuksista.

Tietoa ja valistusta tarvitaan

Myös julkista keskustelua ja valistusta tarvitaan. Juopunut aikuinen voi lapsen silmissä olla pelottava ja ahdistava, vaikkei välitöntä uhkaa turvallisuudelle olisikaan.

– Alkolla on valistustyössä tärkeä rooli. Sen omalla verkkosivustolla www.lastenseurassa.fi voisi lisätä valistusta tässäkin asiassa, lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula ehdottaa.

– Pitkällä tähtäimellä on paikallaan pohtia alkoholilainsäädännön kokonaisuudistusta ja esimerkiksi velvoittaa lailla tehokkaampaan omavalvontaan laivoilla, lapsiasiavaltuutettu katsoo.