Verkkouutinen 03.10.2013

Lakimiehen työ on verkostoitumista, vaikuttamista ja neuvontaa

Kuntien ja muiden viranomaistahojen tulisi tiedottaa enemmän lasten asioita koskevista palveluistaan ja siitä, miten kuntalaiset voivat pulmatilanteessa toimia. Lakimiehenä Lapsiasiavaltuutetun toimistossa elokuussa aloittanut Merike Helander on huomannut kansalaisyhteydenottoja hoitaessaan, että soittajat eivät tiedä, kehen heidän tulisi ottaa yhteyttä ongelmatilanteessaan.

– Tiedossa ei aina ole esimerkiksi sekään, että sosiaali- tai terveydenhuollossa kohteluunsa tyytymätön voi tehdä muistutuksen kyseisen toimintayksikön vastuuhenkilölle tai viranomaisen johdolle. Mahdollista on kannella myös aluehallintoviranomaiselle tai oikeusasiamiehelle, Merike Helander kertoo.

Viranomaisen on vastattava muistutukseen aina kohtuullisessa ajassa.

- Myös niissä tilanteissa, kun todetaan, että viranomainen oli toiminut oikein, olisi tärkeää, että asia käytäisiin asiakkaan kanssa läpi, Merike Helander suosittelee.

Lisätietoa myös lapsiasiavaltuutetun verkkosivuille

Kansalaisyhteydenottoja tulee lapsiasiavaltuutetun toimistoon koko ajan enemmän kuin työntekijät ehtivät käsitellä kohtuullisessa ajassa. Niistä näkyy lapsiperheiden hätä, sillä suurin osa koskee lastensuojelua, avo- ja sijaishuoltoon liittyviä ongelmia ja erotilanteisiin liittyviä lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevia kysymyksiä.

– Yhteydenotot ovat lapsiasiavaltuutetulle tärkeitä, koska meidän on vaikutustyössämme tärkeää tietää lapsen oikeuksien toteutumisen esteistä. Emme kuitenkaan voi ratkaista yksittäisiä asioita tai muuttaa toisten viranomaisten päätöksiä, vaan neuvomme yhteydenottajaa, mihin voisi olla yhteydessä saadakseen asiaansa eteenpäin, Merike kertoo.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto pyrkii lisäämään tiedotusta www.lapsiasia.fi -sivulle tahoista, joihin kannattaisi olla yhteydessä yleisimmissä ongelmatilanteissa.

– Lisätieto nettisivullamme on varmasti tärkeää, koska toimistollamme ei ole päivystystä. Yhteydenottaja saattaa joutua pitkäänkin odottamaan vastausta. Lapsia varten on jo olemassa "Apua moneen ongelmaan" -sivusto Lasten sivuilla ( www.lastensivut.fi), ja tätä osiota voivat hyödyntää myös aikuiset, Merike kertoo.

Merike Helanderin vastuualueena lapsiasiavaltuutetun toimistossa on kansalaisyhteydenottojen lisäksi yleinen vaikuttaminen oikeudellisesta näkökulmasta. Hän osallistuu muun muassa verkostoihin ja kirjoittaa ministeriöiltä ja yhteistyötahoilta tulevien pyyntöjen perusteella lausuntoja muistioihin, raportteihin tai lainvalmisteluun liittyviin muihin asiakirjoihin.

Myös syntymättömällä lapsella on oikeuksia

Merike Helander on aina ollut kiinnostunut oikeustieteestä, mutta aloitti sen opinnot vasta aikuisiällä.

– Aiemmin työskentelin IT-alalla. Olen kuitenkin aina ollut kiinnostunut terveydenhuoltoon liittyvästä oikeudesta ja lasten oikeuksista ja suoritinkin paljon niihin liittyviä oikeustieteen opintoja. Pro gradu -työssäni pohdin päihdeongelmaisen raskaana olevan äidin itsemääräämisoikeuden ja lapsen edun ristiriitaa. Väitöskirjassani jatkan tutkimusta syntymättömän lapsen oikeuksista, erityisesti oikeudesta terveyteen, hän kertoo.

Työpäivien ulkopuolella Meriken arkeen kuuluu paljon liikuntaa lenkkeilyn ja jumppaamisen parissa sekä kesäpaikassa lomailua puolison ja koiran kanssa. Kaksi aikuista poikaa ovat jo opiskelemassa ja työelämässä.