Mediatiedote 04.04.2013

Lapsella on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön
– Uusia oikeusturvakeinoja koulukiusaamisen kitkemiseksi

Uusia oikeusturvakeinoja on otettava käyttöön varmistamaan oppilaiden oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Kiusaamista kokeneiden koululaisten määrä on ongelmaan puuttuneista ohjelmista huolimatta pysynyt ennallaan. Koulukiusaamisesta huolestuneiden vanhempien yhteydenotot viranomaisiin ja järjestöihin ovat lisääntyneet. Osa vanhemmista on myös kokenut, ettei heidän näkemyksiään ole koulussa otettu riittävän vakavasti.

Lapsiasiavaltuutettu, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Keski-Suomen ELY-keskus sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ehdottavat toimia koulukiusaamisen kitkemiseksi. Vastaaville ministeriöille, eduskunnan sivistysvaliokunnalle ja opetushallitukselle tehdyssä aloitteessa todetaan, että nykyisten kantelun tai rikos- ja riita-asioiden käsittelyn lisäksi tarvitaan uusia oikeusturvakeinoja, jotta lapsen oikeus turvalliseen oppimisympäristöön toteutuu Suomessa.

Tutkimusten mukaan kiusaamisesta kärsii viikoittain 8-12 % koululaisista. Kiusattujen määrä on viime vuosina pysytellyt samana. Kouluista kuitenkin 40 % katsoo, ettei niissä esiinny lainkaan kiusaamista. Useissa kouluissa arvioidaan kiusaamisen koskevan vain 1-2 % oppilaista.

– Luvut osoittavat, että oppilailla ja opettajilla on kiusaamisen yleisyydestä eri näkemys. Koulukiusaamisesta vain osa tulee aikuisten tietoon, lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula toteaa.

Kiusaamistilanteet ovat osoittautuneet käytännössä vaikeasti ratkaistaviksi. Lisäksi kiusaamista kokeneiden lasten vanhemmat eivät usein tiedä, mistä he voisivat hakea apua, jos kiusaamista ei saada loppumaan.

Kouluissa ongelmaan on pyritty vastaamaan kiusaamisen vastaisilla ohjelmilla. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama KiVa-kouluohjelma on väitöstutkimuksen mukaan onnistunut vähentämään kiusaamista alakouluissa, mutta yläkouluissa sillä ei ole saavutettu vastaavia tuloksia.

Koulukiusaamistapaukset tulisi selvittää koulussa

– Lapsella on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. YK:n lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa opetuksen järjestäjää ehkäisemään ennalta huonoa kohtelua ja puuttumaan ongelmiin tarvittaessa, muistuttaa lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.

Myös perusopetuslaki velvoittaa koulua puuttumaan kiusaamiseen. Laissa ei kuitenkaan määritellä miten kiusaamistapaukset tulisi selvittää.

Lapsiasiavaltuutettu, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Keski-Suomen ELY-keskus sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ovat jättäneet koulukiusaamiseen puuttumisen keinoista aloitteen.

Aloitteentekijät esittävät, että opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää kattavasti koulukiusaamiseen puuttumisen oikeusturvakeinoja ja niiden vaikuttavuutta. Selvityksessä tulisi myös vertailla eri maissa käytössä olevia keinoja.

He esittävät lisättäväksi perusopetuslakiin säännökset koulukiusaamisen puuttumisen menettelytavoista ja vastuuhenkilöistä. Lähtökohtaisesti koulukiusaamistapaukset tulisi selvittää koulussa. Kouluissa tulee olla selkeät, lapsen etua toteuttavat toimintamallit erimielisyystilanteisiin.

– Kiusaamistilanteiden ratkaiseminen on aina aikuisten asia. Ratkaisuja ei pidä jättää lasten - esimerkiksi tukioppilaiden - vastuulle. Ruotsissa on erityinen oppilasasiamies näitä tilanteita varten, lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula huomauttaa.

Kiusaamistilanteisiin soveltuvina keinoina aloitteessa mainitaan rikos- ja riita-asioiden sovittelumenettelyn kehittäminen sekä säädökset, jotka takaisivat oikeuden saattaa kiusaamisasia koulussa käsiteltäväksi. Koulun tekemän ratkaisun lainmukaisuus tulisi myös voida saattaa ulkopuolisen viranomaistahon arvioitavaksi.

Aloitteen ovat allekirjoittaneet lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula, pääsihteeri Mirjam Kalland Mannerheimin Lastensuojeluliitosta, ylijohtaja Juha S. Niemelä Keski-Suomen ELY-keskuksesta sekä ylijohtaja Jorma Pitkämäki Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta.

Aloite koulukiusaamiseen puuttumisen keinojen tehostamiseksi (pdf)

 

Lisätietoja

Maria Kaisa Aula
Lapsiasiavaltuutettu
[email protected]
02951 63414

Mirjam Kalland
Pääsihteeri
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
[email protected]
075 324 5550

Suvianna Hakalehto-Wainio,
Aiantuntijalakimies
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
[email protected]
050 408 3474